Скупштина општине Гацко – обавјештење

На основу члана 29. Статута Општине Гацко („Сл. гласник Општине Гацко“ бр. 5/05, 1/12 и 4/13), Скупштина општине Гацко на сједници одржаној дана 03.06.2014. године, разматрајући Информацију о пружању помоћи поплављеним подручјима из Општине Гацко, Штаба за ванредне ситуације Гацко, бр. 07/14 од 02.06.2014. године, донијела је:

ЗАКЉУЧАК

I

        Одмах забранити напасање стоке и кошење сијена на државном земљишту – бивши комплекс Планинског добра у Гацку.

II

        Принос сијена са наведеног комплекса ће се спремити као хуманитарна помоћ за поплављена подручја у Републици Српској.

III

       За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

IV

       Овај закључак ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Гацко“.

 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е ГАЦКО 

                                                                                                                       Јован Ковачевић

 

 

 

 

 

 

 

Подијелите вијест