Скупштина општине Гацко: Избори за чланове Савјета мјесних заједница

Скупштина општине Гацко на протеклом скупштинском засједању одржаном 28. фебруара, донијела је Одлуку о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Гацко и то:

  1. МЗ Автовац бира 7 чланова;
  2. МЗ Бистрица бира 5 чланова;
  3. МЗ Брљево бира 5 чланова;
  4. МЗ Врба бира 5 чланова;
  5. МЗ Гацко бира 7 чланова;
  6. МЗ Кула бира 5 чланова;
  7. МЗ Надинићи бира 5 чланова;
  8. МЗ Степен бира 5 чланова;
  9. МЗ Фојница бира 5 чланова.

Избори за чланове Савјета мјесних заједница одржаће се 23. априла, а гласање ће се обавити у свакој мјесној заједници у исто вријеме од  9 до 17 часова, у складу са изборним прописима.

Мандат чланова Савјета траје четири године.

Изборе за чланове Савјета МЗ спроводи Општинска изборна комисија у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи РС, Изборног закона Републике Српске, Упутству о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета МЗ и Статута Општине Гацко.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”, а биће објављена и на Огласној табли општине као и на погодним мјестима у свим мјесним заједницама.

Подијелите вијест