Систематска дератизација на подручју општине Гацко

У циљу заштите становништва од појаве ширења заразних болести које преносе глодари, начелник општине Гацко  и ове године наређује  вршење систематске дератизације на подручју наше општине,  од 03. до 13. новембра 2014. године.

Систематска дератизација извршиће се у сљедећим објектима: индивидуалним домаћинствима, стамбеним, комуналним, вјерским и спортским објектима, објектима занатско-предузетничке дјелатности из области трговине, угоститељства и занатства, објектима државних и приватних предузећа, здравственим, предшколским и школским установама и избјегличком насељу.

Систематску дератизацију ће извршити Предузеће за производњу и санитарну заштиту „САНИТАЦИЈА“ д.о.о. Зворник.

Трошкове систематске дератизације сносе државна и приватна предузећа, власници приватних- предузетничких објеката, а трошкове дератизације стамбених зграда, комуналних објеката, предшколских и школских установа, вјерских објеката и избјегличких центара сноси општина Гацко.

Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су омогућити несметано извођење радова на обавезној дератизацији, у противном сносиће казнене мјере предвиђене одредбама члана 60. став 1. тачка 5. и члана 61. став 1. тачка 6. Закона о заштити становништва од заразних болести. У том периоду сви уговори које правна и физичка лица имају са неким другим даваоцима услуга, стављају се у стање мировања у вријеме извођења систематске дератизације.

Надзор над извођењем систематске дератизације на подручју општине Гацко, као и праћење акције вршиће Комунална полиција и ветеринарски инспектор, а незадовољне странке могу се обратити на телефон број 472-435 и 472-436.

Ова Наредба ће се објавити на свим јавним мјестима општине Гацко (предузећима, установама, мјесним заједницама и др.)

   

Подијелите вијест