Sistematska deratizacija na području opštine Gacko

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ГАЦКО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 02-510-8/11

Гацко, 06.10.2011.године

На основу члана 3., 23. и 45. став 1. тачка 4. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 10/95), члана 24. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04) и Одлуке о извршењу буџета општине Гацко за 2011. годину, број: 01-022-116/11 од 07.07.2011.године („Службени гласник општине Гацко“ број: 4/11), Начелник општине    д о н о с и

 

Н А Р Е Д Б У

о систематској дератизацији на подручју општине Гацко

  1. У циљу заштите становништва од појаве ширења заразних болести које преносе глодари НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење систематске дератизације на подручју општине Гацко од 10.10. до 20.10.2011. године.

 

  1. Систематска дератизација извршиће се у сљедећим објектима: индивидуалним домаћинствима, стамбеним, комуналним, вјерским и спортским објектима, објектима занатско-предузетничке дјелатности из области трговине, угоститељства и занатства, објектима државних и приватних предузећа, здравственим, предшколским и школским установама и избјегличком насељу. 

 

  1. Систематску дератизацију ће извршити Предузеће за производњу и санитарну заштиту “САНИТАЦИЈА” д.о.о. Зворник. 

 

  1. Трошкове систематске дератизације сносе државна и приватна предузећа, власници приватних- предузетничких објеката, а трошкове дератизације стамбених зграда, комуналних објеката, предшколских и школских установа, вјерских објеката и избјегличких центара сноси општина Гацко. 

 

  1. Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су омогућити несметано извођење радова на обавезној дератизацији, у противном сносиће казнене мјере предвиђене одредбама члана 60. став 1. тачка 5. и члана 61. став 1. тачка 6. Закона о заштити становништва од заразних болести. У том периоду сви уговори које правна и физичка лица имају са неким другим даваоцима услуга, стављају се у стање мировања у вријеме извођења систематске дератизације. 

 

  1. Надзор над извођењем систематске дератизације на подручју општине Гацко, као и праћење акције вршиће Комунална полиција и ветеринарски инспектор, а незадовољне странке могу  се обратити на телефон број 472-435 и 472-436. 

 

  1. Ова Наредба ће се објавити на свим јавним мјестима општине Гацко (предузећима, установама, мјесним заједницама и др.) 

 

 

                                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                        Милан Радмиловић

 

Подијелите вијест