Sanacija vodovodne mreže u naselju Vrta

vrta

Radovi na sanaciji vodovodne mreže u naselju Vrta su u toku. Prema riječima rukovodioca tehničke službe Vodovoda Milorada Draškovića, zbog teškoća sa kojima se suočavaju na terenu, u ovom trenutku, teško je reći kada će biti zavrćšeni.

Pošto se već dugi niz godina naša opština suočava sa nedostatkom vode u ljetnim mjesecima, prije nekoliko godina SO Gacko donijela Odluku da se, prije nego što se pristupi trajnom rješavanju pitanja vodosnabdjevanja, izvrši rekonstrukcija gradske mreže. Ove godine se započelo sa radovima 23. aprila u ulici Solunskih dobrovoljaca, gdje je, u dužini od 110 metara stara azbestno-cementna cijev, postavljena prije više od 50 godina, zamijenjena novom. Rekonstrukcija mreže u pomenutoj ulici je započeta još prošle godine ali je zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ta dionica morala da sačeka proljeće.

Da bi se sanirali veliki gubici na mreži u naselju Vrta, predvidjena je rekonstukcija oko 450 metara, kako primarne, tako i sekundarne mreže. Prema Draškovićevim riječima, radove komplikuje nepostojanje projektne dokumentacije o podzemnim instalacijama, ali će radnici Vodovoda dati sve od sebe, ukoliko vremenske prilike budu išle na ruku, da ovaj posao okončaju prije zime.

Finansijer radova je Opština Gacko, a budžetom je predvidjeno da se za ovu namjenu potroši 160.000 KM.

Подијелите вијест