Regresiranje repromaterijala za proizvodnju merkatilne pšenice

psenica

Zaključkom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2399/11 od 12.10.2011. godine usvojen je Program unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u Republici Srpskoj od 2011. godine do 2016. godine, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zaduženo za realizaciju istog.

U cilju realizacije navedenog Programa ovo ministarstvo će planirati podsticajna sredstva i izvršiti regresiranje repromaterijala za proizvodnju merkatilne pšenice, za proizvodnju 2011/2012 godinu, u ukupnom iznosu od 250 KM/ha, a koji će se isplaćivati iz planiranih budžetskih sredstava za 2012. godinu.

Za ostvarivanje prava na ovaj regres registrovani poljoprivredni proizvođači moraju ispuniti sledeće uslove:

         – da zasiju minimalno 2,0 ha merkantilne pšenice, uz uslov da jedno gazdinstvo može podnijeti zahtjev za najviše 50% od ukupno registrovanih obradivih površina ,

         – da u proizvodnom ciklusu primijene sledeće preporučene normative:

                – od 200 – 250 kg/ha deklarisanog sjemena pšenice,

                – najmanje 350 kg/ha mineralnog đubriva za osnovno đubrenje (NPK),

                – najmanje 250 kg/ha mineralnog đubriva za prihranu usjeva (KAN,UREA)

                – adekvatna primjena hemijskih sredstava za zaštitu bilja, (naročito fungicida).

          – da ostvare minimalan prinos od 4 t/ha.

Kao dokaz o primjeni preporučenih normativa repromatreijala, poljoprivredni proizvođači će uz zahtjev za ostvarivanje prava na regres repromaterijala prilagati račune o nabavci istog i to u sljedećoj formi:

          – fiskalni račun (fiskalni isječak) na kojem je naznačeno ime kupca ili

         – fiskalni račun (fiskalni isječak) na kojem nije naznačeno ime kupca, uz fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem fiskalnog računa.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači za ostvarivanje prava na regres, treba da nakon završetka jesenje sjetve merkantilne pšenice u 2011. godini, izvrše prijavu zasijanih površina u opštinskom odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti, kancelarija broj 17, zaključno sa 05. decembrom tekuće godine.

 

 

Подијелите вијест