Расписан Јавни конкурс за попуну радних мјеста у Општини Гацко

Начелник општине Гацко расписује Јавни конкурс за пријем службеника, техничких и помоћних радника у радни однос, на неодређено вријеме.

Пријаве се могу доставити лично на протокол или путем поште на адресу: Општина Гацко, Начелник општине, Солунских добровољаца бр. 2, са назнаком: Пријава на конкурс за попуну радних мјеста.

Текст конкурса је објављен у Гласу Српске и Службеном гласнику РС. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса, односно од дана последњег објављивања.

О броју радних мјеста, опису послова, општим и посебним условима Конкурса, потребним документима и осталим детаљима, више у прилогу који слиједи.

Јавни конкурс за попуну радних мјеста у Општини Гацко