Расписан Јавни конкурс за избор и именовање Управних одбора јавних установа

Скупштина општине Гацко расписује Јавни конкурс за избор и именовање Управних одбора јавних установа у општини Гацко, и то:

  1. Управног одбора ЈЗУ Дома здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко;
  2. Управног одбора ЈУ „Информативно-културни центар“ Гацко;
  3. Управног одбора ЈУ „Културно-спортски центар“ Гацко;
  4. Управног одбора ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко;
  5. Управног одбора ЈУ Туристичка организација општине Гацко;
  6. Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Гацко.

Детаљне информације о општим и посебним условима конкурса, као и потребним документима и роковима за пријаву, прочитајте у прилогу који слиједи.

Јавни конкурс за избор и именовање управних одбора јавних установа у општини Гацко