Радови на реорганизацији и адаптацији Дома здравља у Гацку приводе се крају

Радови на реорганизацији и адаптацији Дома проф. др „Саво Бумбић“ приводе се крају, а надзорни орган  је свакодневно присутан ради контроле динамике и квалитета преосталих радова. У вези са примједбама менаџмента Дома здравља Гацко, у понедељак, 7. новембра, одржан је састанак на градилишту у Гацку, којем су присуствовали представници Дома здравља, надзорног органа, као и представници извођача и подизвођача радова. 

Извршен је преглед објеката и изведених радова. Констатовано је да унутрашњи грађевински и грађевинско занатски радови теку у континуитету и изводе се по планираној динамици. Изведени су радови на постављању „антистатик“ пода са уземљењем у породилишту. Одлучено је и да се ради комплетна фасада, иако је по пројекту дата позиција дјелимичне поправке и санације.

„На састанку је договорено да извођач изврши замјену славина и неких лавабоа за које је закључено да се због естетике морају уградити нови. Појавио се и проблем са гријањем, па је договорено да извођач ангажује квалификована лица ради поправке, утврђивања даље дефектаже нарочио на вентилима и затварачима радијатора, јер је утврђено да већина тих комада није исправна па је немогуће спријечити овакве и сличне кварове на инсталацијама централног гријања“, истакао је Алекса Зеленовић, начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, који је дио надзорног тима. Истакао је да ће овакве непредвиђене радове извођач и надзор евидентирати и направити предрачун ради набавке дијелова у систему централног гријања, и предочити суинвеститорима, јер централно гријање није обухваћено пројектом.

Такође, уз налог и одобрење надзорног органа, врше се и друге интервенције и поравке које нису предвиђене уговором, а потребно је да се изведу.

Радови на адаптацији и реорганизацији Дома здравља биће завршени у продуженом року, до 18. новембра.