Радови на реконструкцији Дома здравља у Гацку теку по плану

Као што је већ познато, у току је извођење радова на  адаптацији и реконструкцији Дома здравља проф. др Саво Бумбић Гацко, у сврху формирања амбуланти породичне медицине које морају задовољити стандарде на основу којих ће бити уписне у регистар здравствених установа Републике Српске.

Према пројекту Института за грађевинарство Бања Лука, који је финансирала Општина,  планирана је изградња пет амбуланти породичне медицине. Радови се изводе на основу уговора који је након проведене тендерске документације потписан од стране суинвеститора Министарства здравља и социјалне заштите РС и Општине Гацко. Укупан износ инвестиције је око 430 хиљада марака, од чега Општина Гацко учествује са 1/3 средстава, односно 130 хиљада конвертибилних марака.

Према ријечима Алексе Зеленовића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, који је дио надзорног тима формираног испред Општине, радови су започети на подземној етажи, гдје се налази лабораторија, те до амбуланте за рехабилитацију, гдје је комплетан простор обрађен и усељен. На спрату су завршени сви радови, амбуланта хитне помоћи, гинеколошка амбуланта и двије амбуланте породичне медицине. Такође, све амбуланте породичне медицине имаће своју собу за интервенцију.

„Сами радови теку добрим темпом. Пројектом нису могли да се предвиде сви детаљи, јер се ради о неким „скривеним“ инсталацијама, те се у том погледу врши дјелимична поправка канализационе мреже, комплетна санитарних уређаја и дијелови водоводне мреже као и уградња антистатичких подова у свим ординацијама. Извршена је замјена комплетне столарије, већине улазних врата као и реконструкција електро инсталација. Уведена је лед расвјета која ће донијети значајну уштеду у потрошњи струје“, истиче Зеленовић.

Извршена је и адаптација помоћних објеката у кругу зграде, а према ријечима Зеленовића, биће монтирани и отворени пунктови преко којих ће бити праћен улазак свих пацијената.

Радови су почели прије више од мјесец дана и по динамици и досадашњим резултатима биће завршени у предвиђеном року. Одређене потешкоће јављају се само у виду динамике извођења радова. Наиме, постоје фазе у којима је потребно привремено преселити поједине ординације из једног дијела Дома здравља у други. Но, и поред тога, корисници здравствених услуга скоро несметано остварују своја права.

Извођач радова је „Антикорозија“ д.о.о Гацко, а планирани рок за извођење радова је 180 дана, од почетка извођења.

Оно што је сигурно да ће Дом здравља у Гацку добити један сасвим нови изглед.