Racionalnom potrošnjom osigurati stabilnost snabdijevanja

Ministar industrije, energetike i rudarstva dr Željko Kovačević uputio je apel građanima Republike Srpske za racionalnu potrošnju električne energije u kom se kaže:

“Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva svakodnevno prati dešavanja u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske i spremno je da, u saradnji sa menadžmentom Elektroprivrede, preduzima odgovarajuće mjere.

Iako se trenutne potrebe za električnom energijom podmiruju proizvodnjom iz termoelektrana i minimalnom proizvodnjom hidroelektrana što je posljedica malih dotoka, te uvozom određenih količina, apelujemo na sve građane Republike Srpske da racionalizuju potrošnju električne energije kako ne bi došlo do redukcija.

Na ovaj način ne samo da će se smanjiti potrebe za uvozom električne energije po znatno višim cijema koji se ovih dana kreće na nivou od oko 10-15 odsto ukupnih potreba, već će se povećati sigurnost snabdijevanja potrošača.

Princip racionalizacije i povećanje energetske efikasnosti trebalo bi da bude cilj u toku cijele godine, jer dugoročno od njega veliku korist imaju budžeti potrošača bez obzira na kom naponskom nivou se preuzima elektična energija.”

Vlada Republike Srpske

 

Подијелите вијест