Projekat zapošljavanja “Prvi posao”

PRIPRAVNICI

U okviru projekta “Prvi posao“ koji je pokrenula Vlada Republike Srpske u Gacku je potpisan ugovor o zapošljavanju pripravnika – lica sa visokom stručnom spremom.

Projekat realizuje Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Vlada će sufinansirati bruto plate pripravnika u iznosu od 60 odsto, a poslodavci 40 odsto.

Ispred Zavoda za zapošljavanje, odnosno Filijale Trebinje ugovor je potpisao rukovodilac, Vaso Kučinar.

Potpisan je ugovor sa 5 poslodavaca.

U narednom periodu se očekuje i potpisivanje ugovora sa školom, koja odlukom upravnog odbora prima pripravnike od septembra.

Opština Gacko je tražila da 10 pripravnika bude obuhvaćeno ovim projektom, a Zavod za zapošljavanje je odobrio zapošljavanje 7 pripravnika.

Zamjenik načelnika opštine Gacko, Radoica Antunović je tražio sastanak sa direktorom zavoda Boškom Tomićem, u cilju proširenja broja pripravnika na 10.

„Posle sastanka ćemo vidjeti koji je konačan broj pripravnika koji će biti obuhvaćeni ovim projektom“, istakao je Antunović.