Projekat zapošljavanja pripravnika u Gacku

Projekta zaposljavanja

U sklopu Projekta zapošljavanja pripravnika sa VSS-om, u opštini Gacko je juče potpisan ugovor sa 15 lica bez radnog iskustva.

U trajanju radnog odnosa od 12 mjeseci, pripravnici će steći radno iskustvo i osposobiti se za samostalan rad određenih struka i zanimanja.

Sa primljenim kandidatima zasnovaće se radni odnos i biće im omogućeno osposobljavanje za rad u organima Opštine i Javnim ustanovama od opšteg interesa.

U Administrativnoj službi opštine Gacko primljena su 3 pripravnika, dok su ostali raspoređeni u OŠ «Sveti Sava», SŠC «Pero Slijepčević», Kulturno-sportski centar i Turističku organizaciju naše Opštine.