Програм подстицања развоја предузетништва код младих – Стартап (start-up) Српска

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година – стартап (start-up) Српска, чија је укупна вриједност 2.000.000 КМ, а који се финансира донаторским средствима Владе Републике Србије у износу од 500.000 € (977.915 КМ) и средствима Завода за запошљавање у износу 1.022.085 КМ.

Програмом је обухваћено запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију као активни тражиоци посла која су на дан расписивања јавног позива ималa до 35 година и којa намјеравају покренути дјелатност у сљедећим подручјима:

  • Производне дјелатности (прерађивачка индустрија),
  • Грађевинарство – за области: специјализовани грађевински радови (електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале специјализоване грађевинске дјелатности);
  • Пољопривреда: прерада пољопривредних производа, складиштење, паковање, сушење, сортирање, итд.;
  • Информационо-комуникационе технологије за области: рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности и информационе услужне дјелатности;
  • Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и рачуноводствене дјелатности, архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа, реклама, пропаганда и истраживање тржишта; остале стручне, научне и техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности;
  • Дјелатности пружања смјештаја у туризму;
  • Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство и остале личне услужне дјелатности.

Реализација активности и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом, Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17) и Споразумом између ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и Министарства финансија Републике Српске, број 01.4/0227-955/18 од 31. 8. 2018. године.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 36 мјесеци од датума заснивања радног односа.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 4.1.2019. године

Детаље Јавног позива прочитајте у прилогу који се налази испод. Такође, све детаљније информације могу се наћи и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net).

Јавни позив Стартап Српска

Подијелите вијест