Програм едукације кроз „Step by step“ радионице

Јуче је у просторијама удружења „Растимо заједно“ одржана трећа по реду „Step by step“ радионица у оквиру  пројекта „Психо-социјална подршка дјеци и омладини са посебним потребама, дјеци типичног развоја, родитељима и професионалцима“.

Програм едукације, тј. неформалног образовања се састоји из низа радионица које обухватају тромјесечни рад. Учесници радионица су дјечаци и дјевојчице из основне и средње школе, а идеја радионица јесте да промјеном свијести код појединца утичемо на промјене у друштву уопште.

Своју машту и креативност дјеца су нам показала кроз презентације задатих тема (стереотипи, дискриминација и предрасуде).

Теме које ће се обрађивати у наредном периоду су везане за различитости, спознају  себе као личности  појединца, значају активног слушања, поштовању других, конструктивно рјешавање конфликта, правима, вршњачком насиљу итд.

Циљ радионица је стицање нових знања, вјешина и искустава. Дјеца ће имати прилику да кроз искуствено учење развијају асертивност, емпатију, креативност, стваралаштво, да учествују у различитим манифестацијама које се планирају реализовати, да поштују различитост, а истовремено његују свој идентитет.

Предавачи, тј. водитељи радионица су Јелена Јововић, Нада Мастиловић и Нада Јововић.