Probni popis stanovništva, stanova i domaćinstava

popis

U sklopu priprema za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH koji se planira provesti 2013. godine, Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku Federacije BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, organizuje probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova u periodu od 15. do 29. oktobra 2012. (od 09:00 – 21:00 sati), prema stanju na dan 14. oktobar 2012. tokom 24 sata.

Probni popis provešće se na uzorku od 60 popisnih krugova, odnosno 33 popisna kruga u Federaciji BiH, 21 popisni krug u RS i 6 popisnih krugova u Brčko distriktu, čime će biti obuhvaćeno oko 6.000 domaćinstava i oko 20.000 lica u izabranim naseljima. U opštinama izabranim za probni popis podjednako su zastupljena gradska i ostala naseljena mjesta.

Cilj probnog popisa jeste provjera pripremljenih medotoloških, organizacionih i informatičkih rješenja, za prikupljanje i obradu popisnih podataka da bi se pravovremeno i na prikladan način pripremilo provođenje i otklonili eventualni nedostaci za provođenje Popisa 2013. na cijeloj teritoriji BiH.

Probni popis provodiće popisivači (anketari) metodom intervjua, a kod dolaska u domaćinstvo popisivač će se legitimisati posebnim ovlaštenjem.

Po završetku probnog popisa u periodu od 05. do 09. novembra 2012. u izabranim  popisnim krugovima biće provedena postpopisna kontrola s ciljem provjere kvaliteta i obima podataka prikupljenim probnim popisom.

Granica P.K. 3 počinje na sjevero-istočnom djelu iznad Brgata i početka parcele k.č. 1649 (Suvi potok) ide prema jugu lijevom ivicom tog potoka i izlazi na ulicu Herceg Stefana, nastavlja prema istoku, jugu, ponovo istoku ovom ulicom do Džamije i ide desnim obodom ulice braće Grđića, do trga pored Parohijskog doma, nastavlja ulicom Kraljice Jelene i skreće desnom ivicom ulice Alekse Šantića sve do potoka iznad stare bolnice, skreće prema sjeveru tim potokom do istočnog dijela parcele k.č. 598 odakle siječe pravom linijom potez Zečice i dolazi na sjeverni dio naselja Zečice, a nedaleko od krivine puta za Dražljevo gdje lomi prema istoku pravom linijom i dolazi na polaznu tačku početak parcele 1649.

Подијелите вијест