Усвојен Преднацрт Просторног плана општине Гацко

Данас је у сали СО-е Гацко представљен Преднацрт Просторног плана општине Гацко, који представља оцјену постојећег стања са планираним рјешењима.

План садржи текстуални и графички дио и нуди одређена планска рјешења за инфраструктуру, привредне дјелатности, намјену површине, систем насеља, заштиту природе и друго.

Презентацију је извршила дипл. прост. планер, Данијела Симић, а чланови савјета плана су након извршене презентације усвојили Преднацрт.

Нацрт плана ће усвајати Скупштина општине Гацко на редовној сједници.

Овај развојни документ ради се за период од 2014-2034 године, а носилац израде плана је „Урбис Центар“ из Бањалуке.