Презентован Документациони основ Просторног плана општине Гацко

Јуче је у сали СО-е Гацко извршена презентација Документационог основа Просторног плана општине Гацко, који представља анализу и оцјену постојећег стања заједно са основном концепцијом развоја.

План садржи текстуални дио и карте стања.

Презентацију је извршила дипл. прост. планер, Данијела Симић, а чланови савјета плана су након извршене презентације дали своје коментаре, примједбе и сугестије.

Савјет плана ће у наредном периоду усвојити преднацрт на стручној расправи, а нацрт плана ће усвајати Скупштина општине Гацко на редовној сједници.

Овај развојни документ ради се за период од 2014-2034 године, а носилац израде плана је „Урбис Центар“ из Бањалуке.