Prekinite lanac – prijavite korupciju!

korupcija

 

Svake godine korupcija ošteti budžete za milione maraka na štetu zdravstvenih, obrazovnih, penzionih fondova…

Moć kriminala počiva na tajnosti i uvezanosti.

Prekinite lanac i prijavite korupciju

 nazovite besplatan

telefonski broj  0800 555555

svakim radnim danom od 09 do 17 časova.

 

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije je kao projekat otpočeo sa implementacijom u BiH od kraja 2003. godine i aktivan je sve do danas.

Do 2011. godine je zaprimljeno više od 10.000 ličnih i anonimnih prijava, pritužbi, žalbi, upita, dopisa, zahtjeva od građana širom teritorije BiH. Sve vjerodostojne prijave su bile proslijeđivane nadležnim institucijama vlasti u BiH (kao što su Inspekcije, Tužilaštva, MUP, CIK, VSTV, SIPA i drugi). Svi upiti su riješavani profesionalno i po njima davani adekvatni savjeti.

Centar pomaže građanima u procesuiranju njihovih zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup javnim informacijama, a za koje su građani ostali uskraćeni ili neosnovano odbijeni pred javnim institucijama.

Pored toga, Centar pruža besplatnu pravnu pomoć fizičkim licima i pravnim licima, a koja se sastoji u pružanju pravnih savjeta i opštih informacija o njihovim pravima i obavezama i informiše stranke o korištenju institucionalnih mehanizama koji joj mogu pomoći u ostvarivanju njenih prava.

Poster i brošure, koji sadržajno daju osnovne informacije  o Centru za pružanje pravne pomoći i načinu na koji ih građani mogu kontaktirati, mogu se naći kod portira u zgradi Opštine Gacko.

Подијелите вијест