Позив за доставу приједлога за награде и признања општине Гацко

У складу са Одлуком Скупштине општине, установљена су следећа признања: Повеља општине Гацко и Плакета Свете Тројице.

Повеља општине Гацко додјељује се као највише признање за посебан допринос у развоју општине Гацко, односно за рад и дјело које заслужује опште истицање и признање.

Плакета Свете Тројице додјељује се за допринос и дјело које заслужује општинска признања и истицања.

Награде и признања у складу са овом Одлуком могу се додјељивати појединцима, предузећима, установама, мјесним заједницама, удружењима и грађанима и другим субјектима.

Право предлагања кандидата за признања имају правна и физичка лица са сједиштем у Гацку, односно пребивалиштем на територији Гацка.

Приједлози се могу доставити Комисији за награде и признања Скупштине општине, у писаној форми, најкасније до 16. априла ове године.

Одлука о додјели награда и признања доноси се на сједници Скупштине општине, а награде се свечано уручују на дан славе општине.