Poslovanje RiTE Gacko

U junu mjesecu Termoelektrana Gacko je proizvela 129,92 GWh električne energije što je 92 % plana – potvrdio je Maksim Skoko, rukovodilac RJ Termoelektrana.

Kada je u pitanju polugodišnja proizvodnja plan je ostvaren sa 98,41 %.

U proteklih 6 mjeseci proizvedeno je 656,41 GWh električne energije.

Na deponiji trenutno ima oko 100 000 tona uglja, a prema riječima Skoka proizvodnja se odvija bez pogonskih problema.