Почеле активности на изради Стратегије развоја општине Гацко

Кабинет начелника општине Гацко почео је процес стратешког планирања чији резултат ће бити Стратегија развоја општине Гацко за период 2022-2027. или 2028. година. Формиран је развојни тим на челу са начелником општине, а чланови су и начелници организационих јединица, директори јавних предузећа, представници НВО и пословног сектора.

Према ријечима савјетника начелника за стратешко планирање и развој, Саше Слијепчевића, циљ је да се стратегија усвоји у новембру или децембру ове године, да би следеће године започели норамалан плански циклус.

„За израду стратегије биће кориштена мипрометодологија, која подразумијева интегрисани приступ стратешком планирању, што значи да ће сва тра сектора у којима пројекти буду сврстани бити повезани (друштвени, економски и сектор заштите животне средине), а стратегија ће бити повезана са вишим нивоима власти”, истакао је Слијепчевић.

На прикупљању података ангажовано је 10 људи из општинске управе и јавних предузећа и установа.

„Ми смо већ почели са прикупљањем података. Има 13 основних табела, а морамо прикупити од 1300 до 1500 података. Договор је да се подаци за потребе стратегије прикупе до 28. маја, када почињемо писати први дио стратегије који се зове социо-економска анализа и на основу тога ћемо писати пројекте у другој фази израде стратегије. Следећа радионица планирана  је почетком јуна“, потврдио је Слијепчевић.

У наредних 10 дана биће формиран тим који ће радити на провођену стратегије.

Стратегија развоја општине Гацко је кључни документ који ће бити основа за израду годишњих планова рада општинске управе и свих организационих јединица.