Plan nije ispunjen u potpunosti

TERMOOOOO

 

U mjesecu februaru RiTE Gacko je proizvela 122434,2 mWh električne energije odnosno 89,37% u odnosu na planirano-kaže rukovodilac RJ Termoelektrana, gospodin Maksim Skoko.

Plan u potpunosti nije ispunjen, zbog toga što je u periodu od 12-15 februara vršeno čišćenje kotla, a pored toga ukupno trajanje kvara na Termoelektrani iznosilo je 28h.

Gospodin Skoko je istakao da sa obzirom na dobru proizvodnju u januaru, ostvarenje plana za prva dva mjeseca u godini iznosi 102,8%.

Rezerve uglja na deponiji Termoelektrane iznose oko 60.000 tona, a drugih energenata, hemikalija, tehničkih gasova, ulja i maziva ima u dovoljnim količinama za nesmetano odvijanje proizvodnog procesa.