Park ispred Rudnika i Termoelektrane Gacko

Park_RiTE_4

Svim posjetiocima preduzeća RiTE, kao i prolaznicima na magistralnom putu Gacko-Nevesinje pažnju privlači uređen park ispred ovog privrednog giganta. Tamo gdje su nedavno bile štale i stovarište sada su leje sa cvijećem, staze za šetnju, drvoredi, a centralno mjesto zauzima fontana. U ovim ljetnjim mjesecima, novo odredište za relaksaciju građana Gacka i njihovih mališana je ovaj park.

Inicijativa za pokretanje radova pokrenuta je u 2010. godini sa ciljem da se imidž preduzeća i prvi utisak podigne na viši nivo. Idejno riješenje parka povjereno je specijalizovanoj instituciji, a nakon urađenog projekta pristupilo se raščišćavanju terena, dreniranju tla i izradi zaštitne ograde.

Veliki prostor između kopa rudnika i magistrale, do sela Rudo Polje, takođe je zaštićen ogradom, kultivisan i zasađeno je crnogorično drveće sa ciljem da se postigne vizuelno razdvajanje fabričkog kruga od saobraćajnice.

Kako iz menadžmenta ističu, radovi nisu završeni. U planu je da se izradi česma sa pitkom vodom i postament sa stećkom pronađenim u kopu RiTE-a.