ОШ „Свети Сава „ Гацко: Екстерно вредновање постигнућа ученика 9. разреда

Екстерно вредновање постигнућа ученика 9. разреда из Српског језика и Математике спроведено jе 18. и 19. aприла по први пут у ОШ „Свети Сава“ у Гацку.

Екстерно вредновање се врши четврту годину заредом у свим основним школама Републике Српске, а обухваћени су ученици који похађају наставу по редовном наставном плану и програму.

„Девети разред у нашој школи похађају 104 ученика и сви су дошли на провјеру знања“, истакао је Радан Поповић, директор ОШ „Свети Сава“ у Гацку. Према ријечима Поповића сви ученици у Републици Српској раде исте тестове у исто вријеме, а тестатори и исправљачи долазе из других школа.

Циљ екстерног вредновања је утврдити ниво знања и вјештина из предмета Српски језик и Математика којима су ученици овладали током основне школе, утврдити процедуре екстерног вредновања ученичких постигнућа низом задатака објективног типа, провјерити прихваћеност екстерног вредновања ученичких постигнућа од стране наставника, ученика и укупне јавности.

Оцјене које ученици постигну не уносе се у дневнике, нити утичу на упис ученика у средњу школу, јер је ријеч о експерименталној провјери постигнућа.

Ова два дана остали основци нису похађали наставу, а изгубљене часове ће надокнадити у мају.