Секретар Скупштине општине

Секретар Скупштине општине Гацко је Драган Јегдић.
Контакт телефон: 059/472- 430 и 065/535-323.

Секретар Скупштине у сарадњи са предсједником Скупштине и Начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.
Секретар пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине и обавјештава јавност о раду Скупштине.
Секретар скупштине је дужан:

  • да се стара о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника,
  • да прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама,
  • да обезбиједи правно – техничку обраду акта усвојених на сједници Скупштине,
  • да благовремено објављује прописе и друге акте које је донијела Скупштина и доставља закључке и одборничка питања надлежним органима и службама,
  • врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине.