“Opštinska boračka organizacija” Gacko

NAZIV: “Opštinska boračka organizacija” Gacko
ADRESA: Nemanjina 5
TEL: 059/ 472-427

“Opštinska boračka organizacija” Gacko osnovana je 1993. god., pod nazivom “Udruženje ratnika i porodica poginulih u ratu 1990. god.”
OBO Gacko je organizacija od posebnog interesa i osniva se na neodređeno vrijeme.
OBO Gacko je jedinstvena društvena organizacija boraca, ratnih i vojnih invalida i porodica poginulih i zarobljenih boraca odbrambeno-oslobodilačkih ratova srpskog naroda.
OBO Gacko je samostalna organizacija koja ima svoju imovinu, definisane unutrašnje odnose, svoja statusna obilježja i regulisan način rada i poslovanja.

Programski ciljevi i zadaci OBO Gacko su:
•    Definisanje, ostvarivanje i praćenje prava boraca, regulisanje njihovih statusa, zaštita njihovih prava i interesa, te jačanje njihove solidarnosti i uzajamnosti;
•    Unapređenje materijalnog položaja i socijalne sigurnosti, te regulisanje pravne, zdravstvene i invalidske zaštite porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
•    Neposredna pomoć porodicama poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, obezbjeđujući im potpune i blagovremene informacije, stručna uputstva, obavljanje određenih poslova i stvaranje uslova za ostvarivanje njihovih interesa i potreba;
•    Afirmacija OBO Gacko kao jedinog neposrednog legitimnog predstavnika porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
•    Organizovan doprinos u izgradnji Republike Srpske kao demokratske države, te težnja ka afirmaciji principa utvrđenih opštim okvirnim sporazumom za uspostavljanje mira u BiH, očuvanje lika srpskog borca i oslobodilačkih tradicija svih odbrambeno-oslobodilačkih ratova srpskog naroda.

Organi OBO Gacko su:
•    Skupština mjesne Boračke organizacije;
•    Skupština OBO Gacko;
•    Predsjedništvo kao izvršno-operativni organ Skupštine OBO Gacko;
•    Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca;
•    Odbor Ratnih i vojnih invalida;
•    Nadzorni odbor.

Skupštine su najviši organi odlučivanja za nivo koji su izabrane.
Radom i ostvarenjem funkcija OBO Gacko rukovodi predsjednik Skupštine OBO Gacko, koji je ujedno predsjednik Boračke organizacije.
Predsjedništvo je sastavljeno od 7 članova.
OBO Gacko čine 8 mjesnih odbora: 7 mjesnih zajednica i RiTE Gacko.

Boračka organizacija ima uspješnu saradnju sa BORS-om. Saradnja sa Ministarstvom rada i boračko invalidske zaštite uglavnom se odvija preko opštinskog odjeljenja po pitanju zajedničkih aktivnosti  i ta saradnja je izuzetno uspješna.

U sklopu opštinske boračke organizacije  Gacko nalazi se spomen soba. Sastoji od dvije prostorije.

U prvoj prostoriji nalaze se slike palih boraca, a u drugoj suveniri.
“Opštinska boračka organizacija” Gacko zapošljava 4 radnika.

Подијелите вијест