Oпштина Гацко у процесу израде Стратегије развоја социјалног становања

Општина Гацко започеће са израдом Стратегије развоја социјалног становања како би се омогућило стамбено збрињавање лица која нису у могућности да изграде властиту стамбену јединицу или да плаћају економску кирију закупа стамбених јединица.

Тим поводом, јуче је у кабинету начелника општине Гацко одржан састанак са представницима Републичког секретаријата за расељена лица и миграције који је усвојио Стратегију развоја социјалног становања у Републици Српској од 2020. до 2030. годину и по чијем моделу ће бити израђена и локална стратегија.

Стамбене јединице ће се додјељивати на неодређено вријеме уз закуп и сви корисници ће плаћати непрофитну закупнину у износу од 1 KМ по квадратном метру, потврдио је начелник одјељења за Социјално становање у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције, Радован Грајић.

„Социјално становање је нова област. Ради се о друштвеном становању, а кирија ових станова је 1 КМ по квадрату. Општина као власник управља и одржава ове станове средставима од прикупљене закупнине. Прикупља се на посебан рачун и средства се акумулирају из године у годину и служе за одржавање“, појаснио је Грајић.

Kорисници пројекта стамбеног збрињавања по моделу социјалног становања, у складу са Законом о социјалном становању сврстани су у 15 приоритетних категорија, а морају испуњавати опште услове и посебне услове.

Према ријечима Сање Стојановић из Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, ту спадају млади брачни парови, ратни војни инвалиди, лица старија од 65 година без породичног старања у стању социјалне потребе, дефицитарни кадар, бескућници, самохрани родитељи, лица са инвалидитетом и други.

„Општина Гацко није завршила подзаконске акте иако је у финалној фази.  Раде се три одлуке које усваја Скупштина општине и два правилника доноси начелник. Ми смо прве кораке социјалног становања успоставили заједно са доношењем Стратегије развоја социјалног становања у Општини Гацко. Социјално становање кључ је прошлих времена, а надам се и будићих“, истакла је Стојановић.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, рекао је да Општина Гацко тренутно не располаже јединицама социјалног становања, међутим постоје потенцијалне јединице које ће убрзо ући у фонд социјалног становања.

Социјално становање у Републици Српској је дио стамбене политике Републике Српске, којим се на системски начин обезбјеђују услови за рјешавање стамбеног питања свим физичким лицима која из различитих, а првенствено економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да самостално обезбиједе стамбено питање на тржишту, које би било достојно човјека.

Сврха Стратегије је повећање повољнијих стамбених рјешења, проширење круга породичних домаћинстава као потенцијалних корисника који учествују у стамбеној потрошњи да би могли остварити право на овај вид становања.