Општина Гацко: Расписан Јавни конкурс за пријем приправника

Начелник општине Гацко расписује Јавни конкурс за пријем 32 (тридесет два) приправника са завршеном ВСС на 12 мјесеци и ВШ на 9 мјесеци у Општинској управи општине Гацко, Јавним предузећима и Јавним установама чији је оснивач општина Гацко, на одређено вријеме ради обаваљања приправничког стажа и то:

• Дипломирани правник ……………………………………………………………..3 извршиоца;
• Дипломирани економиста …………………………………………………………4 извршиоца;
• Дипломирани инжењер пољопривреде…………………………………………3 извршиоца;
• Дипломирани инжењер менаџмента……………………………………………..1 извршилац;
• Дипломирани инжењер грађевине ……………………………………………….1 извршилац;
• Дипломирани инжењер машинства………………………………………………1 извршилац;
• Дипломирани инжењер технологије………………………………………………2 извршиоца;
• Дипломирани социјални радник ………………………………………………. …2 извршиоца;
• Дипломирани тренер фудбала……………………………………………………..1 извршилац;
• Доктор медицине……………………………………………………………………..1 извршилац;
• Доктор стоматологије………………………………………………………………..1 извршилац;
• Дипломирани васпитач предшколске дјеце……………………………………..2 извршиоца;
• Приправници са завршеним осталим фак. друшт. смјера…………………….7 извршилаца;
• Приправници са завршеном Вишом школом…………………………………….3 извршиоца.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Пријаве на Конкурс се могу доставити лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Гацко (протокол), или путем поште на адресу: Општина Гацко, Солунских добровољаца бр. 2, 89240 Гацко, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа“.

Конкурс је објављен у Службеном гласнику РС, у Дневном листу „Глас Српске“ као и на Огласној табли општине Гацко.

О условима Kонкурса, потребним документима и осталим појединостима које се тичу Конкурса, више детаља у документу испод.

Конкурс за пријем Приправника 1

Подијелите вијест