Општина Гацко: Обавјештење свим корисницима грант средстава

На основу Закона о буџетском систему Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Одлуке о извршењу буџета Општине Гацко (Службени гласник Општине Гацко број: 7/19) и члана 11. Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима (Службени гласник општине Гацко број: 4/10), Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко обавјештава све кориснике грантова да су дужни оправдати средства која су им пренесена у виду гранта Буџета Општине Гацко, а из буџета општине Гацко за фискалну 2019. годину, односно поднијети извјештај о намјенском трошењу средстава уз доказе (изводе, фактуре).

Извјештај је потребно поднијети што прије, а најкасније до 05. фебруара текуће године.

У прилогу допис и образац.