Општина Гацко: Обавјештење из службе за борачко – инвалидску заштиту

Из службе за борачко – инвалидску заштиту Општине Гацко обавјештавају категорисане борце са навршених 65 година живота, којима уплаћени стаж осигурања заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 или више година, а који нису могли бити корисници пензије по пропису из пензијско – инвалидског осигурања јер не испуњавају услове, да Захтјев за остваривање права на мјесечно новчано примање могу поднијети општинском органу надлежном за борачко – инвалидску заштиту (канцеларија број 3), до 31. децембра 2018. године.