Општина Гацко: Јавни позив о додјели средстава намијењених за финансирање спорта и физичке културе

Начелник општине Гацко расписује:

Јавни позив о додјели средстава намијењених за финансирање спорта и физичке културе на подручју општине Гацко. 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Додјела средстава за финансирање спорта и физичке културе на подручју општине Гацко у износу 362.500,00 КМ из буџета Општине Гацко за 2017.

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право на додјелу средстава из тачке I имају спортски клубови и удружења који су обухваћени категоризацијом спортова на територији општине Гацко.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Спортски клубови и удружења која се пријављују на јавни позив дужни су приложити следећу документацију:

-захтјев за додјелу средстава,
-основни подаци о клубу (оснивање, традиција, руководство),
-подаци о спортском објекту који клуб користи (коришћење и одржавање објекта),
-број спортиста и спортска такмичења у којима клуб наступа са свим категоријама,
-финансијски план за текућу годину  са извјештајем о утрошку додијељених средстава у прошлој години.

IV ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА

Додјела средстава вршиће се на основу чланова 5, 6 и 11 Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу општине Гацко. План расподјеле усваја Начелник општине на основу приједлога Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности и Савјета за спорт.

V ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС

Пријава се може поднијети препоручено путем поште или непосредно у пријемној канцеларији (Протокол) са назнаком „Пријава на јавни позив за додјелу средстава намијењених за спорт и физичку културу“. Прописани обрасци се могу преузети у канцеларији бр. 25 или на сајту општине Гацко.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

јавни позив

Образац бр. 1

Образац бр. 2

Образац бр. 4

Образац бр. 5

Образац бр. 7

Подијелите вијест