Општина Гацко: Измјена и допуна Јавног конкурса за пријем приправника

Начелник општине Гацко објављује измјену и допуну Јавног конкурса за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа у Општинској управи општине Гацко и Јавним установама чији је оснивач општина Гацко, објављеног у дневном листу “Глас Српске” дана 26.09.2018. године, WEB страници општине Гацко и Огласној табли општине Гацко.

Измјена се односи на позицију број 3. ( тачка I ) Конкурса, а која гласи:

  • Дипломирани менаџер сигурности или дипломирани правник за безбједност и криминалистику………………………………………………………………………….2 извршиоца;

Измјене и допуне конкурса

Подијелите вијест