Одржана Тринаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Тринаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржана је јуче у скупштинској сали, а присутно је било 15 одборника.

На самом почетку, у дневни ред је уврштен приједлог Клуба одборника СДС: Рјешење проблема водопојилишта за потребе напајања сточног фонда у селима Липник, Самобор, Гарева и Добреља.

Под тачком 3 у дневни ред је уврштен приједлог одборника СНСД, Синише Шуковића: Одлука за суфинансирање набавке стамбених јединица у сврху подстицања младих брачних парова за набавку истих на подручју општине Гацко и приједлог одборника ПДП, Радоице Антуновића: Одлука о суфинансирању средстава за куповину или изградњу стамбених јединица у сврху подстицања рјешавања стамбеног питања младих брачних парова на подручју општине Гацко за 2022. годину.

На приједлог начелника општине Гацко, др Огњена Милинковића са дневног реда су, због дораде, повучене тачке: Информација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2021. годину и Информација о здравственој заштити сточног фонда Општине Гацко за 2021. годину.

На приједлог шефа Клуба одборника СНСД, Петра Марковића уврштена је и тачка Именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе општине Гацко.

Прихваћен је приједлог одборника ПДП, Милана Гутовића да се у дневни ред уврсте двије препоруке које су једногласно подржане и то: предузимање неопходних мјера да се уреди простор на Слављану и ријеши исправност воде и да се у буџету за 2023. годину планирају средства за уређење „Старе чаршије“, некада главног дијела града из 18. вијека. Договорено је да се до краја текуће године изради идејно рјешења и пројекат.

Након усвајања измијењеног дневног реда, усвојени су записници са Свечане сједнице Скупштине општине Гацко одржане 8. јуна и Дванаесте редовне сједнице одржане 14. јуна.

Приједлог одборника Шуковића који се односи на одлуку о суфинансирању набавке стамбених јединица младим брачним паровима прихваћен је већином гласова.

Овом одлуком одобрава се суфинансирање набавке стамбених јединица са циљем подстицања младих брачних парова за заснивање брачне заједнице и останка у Гацку. Општина Гацко ће суфинансирати из властитих средстава куповину стамбене јединице у висини од 150/м2, а максимално 60 м2, сваком младом брачном пару који изврши куповину стамбене јединице на подручју општине Гацко у овој години, а који су брак склопили у 2022. години.

Приједлог одборника Антуновића није добио подршку, осим у дијелу да се за 20% више субвенционишу парови који ће живјети на селу.

Одлуком би се одобрило суфинансирање средстава младим брачним паровима за куповину или изградњу стамбених јединици на подручју општине Гацко у висини од 15.000 КМ ако је један супружник незапослен или 10.000 КМ ако су обоје запослени. Средства за куповину или изградњу стамбене јединице ван урбаног подручја увећала би се за 20%. Одлука се односи на куповину стамбене јединице у 2022. години, али не ограничава када је склопљен брак.

Једногласно је донесен закључак о редовном водоснабдијевању водопојилишта за потребе напајања сточног фонда у селима Липник, Самобор, Гарева и Добреља.

Скупштина општине сматра да се проблем водоснабдијевања постојећих водопојилишта може ријешити довођењем потребне количине воде из акумулације језера Клиње, а путем акумулације Нелаво, каналом Бенат који служи за проток воде ка наведеним сеоским водопојилиштима.

Начелник Милинковић рекао је да ће ријешити проблем у сарадњи са Јавном установом „Воде Српске“ како би мјештани ових села имали уредно водоснабдијевање.

„Санација канала Нелаво се мора урадити. Сутра сам у Бањалуци поводом овог питања, а већ у четртак ћу организовати састанак са мјештанима поменутих села“, рекао је Милинковић.

Већином гласова (13 за и 2 уздржана) прихваћен је приједлог Одлуке о висини накнаде за рад Општинске изборне комисије Гацко.

Предсједнику и члановима Општинске изборне комисије Гацко утврђује се стална мјесечна накнада за рад у висини од 30% исплаћеног паушала на мјесечном нивоу, одборницима у Скупштини општине Гацко, који имају статус запосленог лица. У изборном периоду мјесечна накнада се повећава на 100%, а средства се исплаћују из Буџета општине Гацко.

Информација о броју незапослених лица према квалификационој структури на дан подношења информације прихваћена је са 11 гласова за и 4 уздржана. По изводу из тренутне евиденције активних тражилаца посла Бироа Гацко регистровано је 645 незапослених лица.

Са истим бројем гласова (11 за и 4 уздржана) прихваћена је Информација о стању у привреди и предузетништву општине Гацко.

Извјештај о раду Земљорадничке задруге Гацко за 2021. годину једногласно је усвојен. Приједлог закључка одборника Антуновића да се повећају подстицаји за пољопривреднике није прихваћен.

Без дискусије и једногласно подршку су добили Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко и Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко, за 2021. годину.

Једногласно је донесена и одлука о рјешавању стамбених потреба породице погинулог борца Рајковића. Како је потврдио начелник Милинковић „40.000 КМ биће исплаћено у aвгусту, а 10.000 КМ када се усвоји буџет за наредну годину”.

Комисија за одређивање локације за депонију комуналног отпада дала је препоруке за нову депонију јер постојећа депонија „Златица“ није у адекватно уређеном стању и у дужем временском периоду се неће моћи користити. Извјештај комисије подржали су сви одборници, а све одлуке о потенцијалним будућим локацијама треба да размотре надлежна одјељења и усвоје рјешење према важећим законским регулативама из предметне области.

Због кандидатуре за Народну скупштину Републике Српске, оставку је поднио директор Јавне установе Информативно културни центар Гацко, Алексије Гргур. За вршиоца дужности ове установе именована је Миљана Говедарица, дипломирани социолог – истраживач.

За начелника Стручне службе, Општинске управе општине Гацко именован је Саша Топаловић – дипломирани економиста.

На мјесто вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе општине Гацко, поново је именован Миливоје Бољановић, дипломирани економиста.

Тринаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко завршена је постављањем одборничких питања.