Одржана Трећа редовна сједница СО-е Гацко

Јуче је у сали Скупштине општине Гацко одржана Трећа редовна сједница Скупштине општине.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, в.д. начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, в.д. начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, шефа рачуноводства Раде Старовић, службеника за односе са јавношћу, представника Радио Гацка и Херцег Телевизије.

На сједници је разматрано 16 тачака дневног реда, а присуствовало је свих 19 одборника.

На почетку засједања, усвојен је записник са Друге редовне сједнице СО-е која је одржана 16. децембра.

Усвојен је Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2016. годину;

Овим Програмом се регулише коришћење средстава које Општина Гацко остварује у буџетској 2016. по основу Закона о накнадама за коришћење приодних ресурса у сврху производње ел.енергије и средстава прикупљених од поврата пласираних кредита. Програмом су планирана су средства у износу од 4.830.000 КМ. Накнада за коришћење природнх ресурса у сврху производње ел.енергије за протеклу годину 4.580.000 КМ  и средства од поврата пласираних кредита 250.000 КМ.

Усвојен је Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко за 2016. годину, са 10 гласова ЗА и 9 против. Укупна буџетска средства Приједлогом ребаланса буџета износе 11.302.656 КМ што је за 16,08 посто више у односу на планирани буџет за 2016. и остали су на истом нивоу у односу на Нацрт ребаланса буџет а за 2016. Разлог повећања буџетских средстава је углавном повећање по основу примитака од кредитног задужења у износу од 1.100.000 КМ.

Скупштинском већином усвојен је и Приједлог Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Гацко за 2016. годину. Овом Олуком приписује се начин извршења Ребаланса буџета општине Гацко за 2016., управљање буџетским средствима и издацима, права и обавезе буџетских корисника  и овлашћења при извршењу Буџета.

Средства буџета из тачке 1 ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 11.302.656 КМ, од чега 8.380.914. КМ се односи на текуће расходе, 1.910.529 КМ на издатке на нефинансијску имовину и 210.000 КМ на буџетску резерву.

Приједлог буџета општине Гацко за 2017. годину, усвојен је са 10 гласова за и 9 против. Приједлогом буџета општине Гацко за 2017. планирана су укупна средства у износу од 12.806.800 КМ, што је 31,5 посто више у односу на буџет из претходне године. Разлог повећања буџетских средстава је углавном повећање на основу примитка од кредитног задужења у износу од 2.900.000 КМ.

Донесена је Одлука о извршењу Буџета општине Гацко за 2017. годину. Средства буџета из тачке 1. ове Одлуке, распоређују се у укупном износу од 12.806.800 од чега  7.744.688 КМ се односи на текуће расходе , 4.134.3733. КМ на издатке за нефинансијску имовину и 200.000 КМ на буџетску резерву.

Уводне напомене на поменуте документе дао је в.д. начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић.

Без дискусије, прихваћен је приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017. годину.

Одборници су прихватили и приједлог Програма заједничке комуналне потрошње. Уводну ријеч о докумнету, који се прави на основу података које доставља предузеће ЈП „Комус“ Гацко, дао је начелник Одјељења за прострно планирање и цивилну зашиту, Алекса Зеленовић.

Прихваћена је информација о утрошку средстава по основу накнада од пожара за 2016. годину и План утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2017. годину.

Без дискусије и једногласно, прихваћен је приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина.

Прихваћен је приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2017. години. У вези са овом тачком, одборници су прихватили и приједлог амандмана одборника Митра Милошевића, у име клуба одборника три странке, да се смањи висина опорезивања за сеоско подручје. (0,10% индустријска зона 0,15 % сеоско подручје и 0,20% за 6 градских зона).

Скупштинском већином, прихваћен је и приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2017. години.

Програм рада Скупштине општине Гацко за 2017. годину прихваћен је једногласно.

Као тачка која је јуче накнадно уврштена у дневни ред, једногласно је прихваћен и приједлог Одлуке о додјели општинских признања. На приједлог одборника Синише Мандића, у име комисије за додјелу награда и признања, одборници су једногласно прихватили да се додијеле општинска признања генералу Радовану Грубачу и генералу Родољубу Анђићу.

 

 

Подијелите вијест