Одржана Стручна расправа Преднацрта о измјени дијела Регулационог плана „Барица”

Са циљем планирања изградње вишепородичног стамбеног објекта, у сали Скупштине општине одржана је Стручна расправа Преднацрта о измјени дијела Регулационог плана “Барица”.

Састанку су присуствовали Носиоци израде плана „Геопут” д.о.о. Бања Лука, носиоци припреме плана, Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту општине Гацко, чланови Савјета плана и представници Јавних установа.

Представници Носиоца израде плана одржали су презентацију Преднацрта измјене Регулационог плана „Барица”, гдје су графичким и усменим излагањем представили обухват који је предмет измјене и његову површину. Детаљно су анализирали и оцијенили стање на терену, с обзиром да се ради о неизграђеном простору, предвиђеном за изградњу зграде (вишепородичног стамбеног објекта) и парка, који даје добру основу за даље уређење у погледу саобраћајне инфраструктуре, хидротехничке, телекомуникационе као и уређење свих видова функционисања јавних и заједничких простора (зелених површина, поплочаних површина и пјешачких стаза, дјечијих и спортских игралишта).

На основу циљева просторног развоја, предложена је концепција изградње и уређења простора, базирана на вредновању постојећег стања, анализи просторних и природних могућности локације, која условљава један виши степен уређености простора, са израженом функцијом становања.

Након одржанe презентације и дискусије, закључено је да нема примједби на Преднацрт измјене дијела РП „Барица” и да план може да иде у даљу процедуру усвајања. 

Подијелите вијест