Одржана стручнa расправa о Преднацрту Урбанистичког плана насеља Автовац 2018 – 2038 године

У сали Скупштине Општине Гацко јуче је одржана стручна расправа о Преднацрту Урбанистичког плана насеља Автовац 2018 – 2038 године. Састанку су присуствовали представници Носиоца припреме плана – Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту Општине Гацко, представници Носиоца израде плана – “Урбис центар” д.о.о. Бања Лука, чланови Савјета плана и представници јавних предузећа са подручја општине.

Представници Носиоца израде плана одржали су презентацију Преднацрта УП “Автовац” гдје су графичким и усменим излагањем представили обухват којим су се бавили, постојеће стање свих сегмената, као и планска рјешења. 

Након изложеног Преднацрта, те указаних примједби и сугестија, закључено је да се до излагања Нацрта направи измјена у вези са информацијом о броју становника, о којој су валиднији подаци добијени из матичног уреда Автовац, који кажу да на предметном обухвату станује око 600 становника. Такође, закључено је да се у Плану намјене површина сво земљиште дефинисано као пољопривредно на јужној страни обухвата, тј. лијева обала Мушнице од горњег моста до другог (мањег) моста, као и површина с лијеве стране магистралног пута М-20 (зване “Ђуруша” парцеле),  промијени у мјешовите стамбене зоне.