Održana stručna rasprava o prednacrtu izmjena RP “Kanal”

Juče je u maloj sali Skupštine opštine Gacko održana stručna rasprava o prednacrtu izmjena Regulacionog plana “Kanal”. Prezentaciju su ispred nosioca izrade plana, Urbis centar d.o.o. Banja Luka, izvršili odgovorni projektanti dipl. inž. arhitekture Snežana Mrđa-Badža i dip. inž. saobraćaja Vladimir Borisavljević.

Nakon prezentacije i diskusije prisutnih članova savjeta plana, usvojen je prednacrt i donesen zaključak da planski dokument treba staviti na javni uvid.