Одржана Шеснаеста редовна сједница СО Гацко

Јуче је одржана Шеснаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, начелника општине Гацко, Милана Радмиловића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, службеника за односе са јавношћу и Радио Гацка.

На сједници је разматрано 15. тачака дневног реда.

Након дискусије о допуни дневног реда коју је тражила опозиција, скупштинском већином усвојен је предложени дневни ред, а потом је једногласно усвојен и Записник са претходног засједања.

Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018. годину, усвојен је са 10 гласова “за” и 9 против. Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драган Паповић, објаснио је да се овим програмом регулише коришћење средстава које Општина Гацко остварује у буџетској 2018. години по основу Закона о концесији и средстава прикупљених од поврата пласираних кредита. Истакао је да је рударска рента планирана у износу од 6.050.000,00 КМ, а средства од пласираних кредита 150.000,00 КМ, те да су у укупном износу од 6.200.000, 00 КМ извршена кроз изградњу примарних инфраструктурних објеката и отплату кредита за капиталне инвестиције.

Са 10 гласова “за” усвојени су Приједлог ребаланса буџета Општине Гацко за 2018. годину и Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Гацко за 2018. годину. Паповић је истакао да су Приједлогом ребаланса буџета испоштоване препоруке Министарства финансија РС, које је дало сагласност на овај документ. Извршено је усклађивање буџетских средстава и буџетских издатака на вишем нивоу, за износ од 1.819.678 КМ, те је ребаланс буџета за 2018. годину усвојен у износу од 14.019.470,00 КМ.

Потребну већину гласова добио је и Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2019. годину. Планирана средства по овом основу износе 4.880.000,00 КМ, која ће између осталог, бити усмјерена на изградњу примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација, локални путеви и слично).

Након дискусије и одређених замјерки одборника опозиције, већином гласова усвојен је Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину. Овим програмом утврђује се обим и квалитет изградње, одржавања и обнављања комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, а нарочито чишћење јавних површина, одржавање саобраћајница, јавна расвјета и друго. Средства за ову намјену планирана су у износу од 366.236,00 КМ.

Са 10 гласова “за” и 9 против усвојен је и Приједлог Буџета Општине Гацко за 2019. годину у износу од 12.100.990,00 КМ. Опозиција је кроз дискусију буџет оцијенила као потрошачки, те због тога није добио њихову подршку. Дајући уводна појашњења, начелник за финансије, Драган Паповић, истакао је да је Министарство финансија РС дало сагласност и на овај документ. Буџетом за 2019. годину планирани су укупни приходи у износу од 10.104.500,00 КМ односно 2,12% више у односу на претходну годину. Порески приходи планирани су у износу од 4.517.500,00 КМ, текући расходи у износу од 8.415.412,00 КМ, буџетска резерва 200.000,00 КМ. Уважена је и препорука министарства, те су расходи за лична примања кориговани за 289.548,00 КМ. Узимајући у обзир да су се већином односили да капиталне инвестиције, двадесет предложених амандмана на приједлог Клуба одборника СНСД нису добили подршку скупштине, али према ријечима начелника општине Гацко, Милана Радмиловића, узеће се у разматрање у наредним скупштинским засједањима.

Већином гласова усвојен је и Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2019. годину.

Углавном без дискусије, већином гласова усвојени су Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години, Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2019. години, Приједлог Програма рада Скупштине општине Гацко за 2019. годину, Извјештај о раду за 2017. годину, Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, као и Приједлог Одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана „Центар 1“.

Ријешени су имовинско – правни односи и на крају је постављено једно одборничко питање.

Подијелите вијест