Oдржана Шеснаеста редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Шеснаеста  редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржана је јуче у скупштинској сали, а присутно је било 16 одборника.

На почетку засједања, приједлози одборника Радоице Антуновића да се са дневног реда повуку тачке: Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину и Приједлог Уговора о пружању водних услуга на подручју општине Гацко нису прихваћени.

На приједлог шефа клуба одборника СНСД, Петра Марковића, у дневни ред је уврштена тачка Приједлог одлуке о преносу имовине ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко.

Нaкон прихваћеног дневног реда од 15 тачака, усвојен је записник са Петнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 24.11. 2022. године.

Једногласно је усвојен Приједлог Одлуке о прихватању Иницијативе Удружења родитеља и пријатеља дјеце и омладине са посебним потребама “Растимо заједно” Гацко у вези са обиљежавањем и мапирањем паркинг мјеста за особе са инвалидитетом на територији наше општине.

Сви одборници подржали су Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2023. години. Према ријечима начелника одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Дарке Унковић, Одлука нема измјена и иста ће се примјењивати у 2023. години.

Прихваћена је и Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2023. години. Овом одлуком утврђује се стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју општине Гацко за 2023. годину у висини од 0,20 %. Пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи 0,10%.

Уводне напомене на Нацрт буџета општине Гацко за 2023. годину дао је начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић.

Нацрт буџета општине Гацко за 2023. годину планиран је у износу 15. 142.800 КМ. Од тога су порески приходи 6.410.200 КМ, док су непорески 5.628.500 КМ.

Након дуже полемике одборника и позиције и опозиције Нацрт буџета је усвојен са 11 гласова за и 5 против. Заказана је јавна расправа која ће се одржати 11. и 12. јануара 2023. године са почетком у 11 часова у сали Скупштине општине Гацко.

Из кабинета начелника позивају јавност и буџетске кориснике да узму учешће на јавној расправи и својим примједбама, сугестијама и приједлозима допринесу изради поменутoг документа.

Одборници су усвојили предложени план утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2023. годину.

Усвојен је и програм заједничке комуналне потрошње за коју ће у 2023. години из буџета Општине Гацко бити издвојено нешто више од 570 хиљада марака. За понуђени програм је гласало 11 одборника позиције. Одборници опозиције су били уздржани.

Доста полемике је изазвао предложени Уговор о пружању водних услуга на подручју општине. Уводничар по овој тачки био је Ален Роговић – теренски службеник за животну средину и воде УНДП. Он је истакао да је општина Гацко једна од 20 локалних самоуправа које су ушле у пројекат који првенствено регулише односе између оснивача и власника са једне и самог пружаоца услуга са друге стране.

Приједлог је усвојен са 11 гласова за, док је 5 одборника било уздржано.

Без дискусије, са 11 гласова за и 5 уздржаних прихваћена је Одлука о привременом финансирању буџета општине Гацко за 2023. годину.

Одборници су усвојили Приједлог Програма рада Скупштине општине Гацко за 2023. годину. Овим програмом рада Скупштина општине Гацко за 2023. годину планира осам редовних засједања, а по указаној потреби постоји могућност заказивања и одржавања свечаних, ванредних и тематских сједница Скупштине општине Гацко.

Прихваћене је Информација о реализацији одлука и закључака за период  2021 – 2022. година. Наведено да су одборници у протекле двије године усвојили 390 различитих аката од којих је већина и реализована.

На сједници је разријешен дужности досадашњи в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности,  Миливоје Бољановић и члан Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад, Милимирка Говедарица.

Шеснаесто скупштинско засједање завршено је постављањем одборничких питања.