Одржана Седма редовна сједница СО Гацко

Седма редовна сједница Скупштине општине Гацко oдржана је јуче, 27.септембра, са почетком у 10 часова.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

На сједници је разматрано 18 тачака дневног реда.

На почетку је усвојен Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 07.07.2017. године.

Након дуже расправе, са 10 гласова ЗА, прихваћен је План мјера за отклањање неправилности утврђених у Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Гацко за период 01.01. до 31.12.2016. године. Наиме, након проведене ревизорске контроле од стране Главне службе за ревизију јавног сектора, Начелник општине Гацко, Милан Радмиловић, предложио је План мјера којим задужује руководиоце и непосредне извршиоце да у разумно оствареном времену предузму активности за отклањање уочених недостатака. У свом образложењу, нагласио је да ће се једном мјесечно вршити анализа отклоњених недостатака.

Јуче је са 19 Гласова ЗА усвојен и Приједлог Одлуке о усвајању регулационог плана “Лазарићи 1” као дијела регулационог плана Лазарићи. Уводничар по овој тачки био је начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић, који је извршио презентацију Плана. Овим Планом, који је према ријечима Зеленовића врло битан за развој општине, дефинисани су сви релевантни урбанистичко-регулативни елементи за будућу изградњу и планско уређење простора који он обухвата.

Са 10 гласова ЗА и 9 против, усвојен је Извјештај о извршењу буџета општине Гацко и утрошку средстава буџетске резерве за период јануар-јуни 2017. године. Скупштинском већином, усвојен је и Приједлог Одлуке о отпису новчаних потраживања.

Једногласно је прихваћен Приједлог Одлуке о формирању радног тима за израду Студије оправданости отварања Дневног центра за стара лица.

Једногласну подршку свих одборника добила је и Информација о стању јавног реда и мира као и безбједности у саобраћају на подручју општине Гацко у 2016. години и првој половини 2017. Године. Оно што је ипак истакнуто као проблем, а што је свакако дио безбиједности грађана, јесте проблем паса луталица, дивљих депонија, проблем пијачне продаје на недозвољеним мјестима и узгој стоке у ужем дијелу града. Општинска управа и Одјељење за инпекцијске послове у наредном периоду ће предузети све неопходне радње за санирање поменутих проблема.

На скупштини је са 17 гласова ЗА, прихваћена Информација о стању у области јавног превоза у општини Гацко.

Без расправе, а са 10 гласова ЗА и 7 уздржаних, усвојен је Извјештај о раду Јавне установе “Дјечији вртић” Гацко у школској 2016/2017. години и Програма рада за школску 2017/2018. годину са финансијским планом за 2018. годину.

Извјештај о стању у области основног образовања и васпитања у општини Гацко у школској 2016/2017. години са Приједлогом мјера, усвојен је са 18 гласова ЗА. Скупштини се обратио недавно изабрани директор, Никола Милинковић, који је скупштину упознао са проблемима када је у питању безбиједност ученика, посебно истичући стање објекта и одржавање наставе у ОШ „Свети Сава“ Автовац. Замјеник начелника, Радоица Антуновић, рекао је да је општина и до сада имала добру сарадњу са бившим руководством школе, та да ће, у складу са могућностима, општина и сада изаћи у сусрет и помоћи у санирању постојећих проблема.

Са 18 гласова ЗА, прихваћена је и похваљена Информација о стању у области средњег образовања и васпитања у општини Гацко у школској 2016/2017. години са Приједлогом мјера.

Са исто толико гласова, усвојен је и План утрошка средстава по основу накнада од вода за 2017. годину.

На јучерашњој скупштини, за Начелника службе за заједничке послове у Општинској управи општине Гацко изабран је досадашњи шеф те службе, Неђељко Руљ.

Због истека мандата, разријешени су дужности чланови Управних одбора и директори Јавних установа, и изабрани нови. За директора Дома здравља „Проф. Др Саво Бумбић“ Гацко, изабрана је досадашњи директор, Вера Тепавчевић, за директора ЈУ „Информативно-културни центар“ Гацко Босиљка Глушац, за директора ЈУ „Културно-спортски центар“ Гацко Анђелка Бољановић, за директора ЈУ Туристичка организација општине Гацко Радован Окиљевић, док је за директора ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко изабрана Јелена Гутовић.

Ријешена су четири питања имовинско-правних односа, а у писменој форми постављено је једно одборничко питање.

Подијелите вијест