Одржана седма редовна сједница СО-е Гацко

Седму редовну сједницу СО-е Гацко, која је одржана јуче, 23. децембра 2013. године, отворио је предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара СО-е Драгана Јегдића, начелника општине Гацко, Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника за општу управу Ранка Марковића, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

На сједници је разматрано 16. тачака дневног реда. Након усвајања записника са претходне скупштине, уводну ријеч о Извјештају извршења Буџета општине Гацко за период 01. јануар до 09. септембра 2013. године, дао је начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић. Буџетом општине Гацко за 2013. годину, планирани су укупни приходи од 11.681.382 КМ. Oвај извјештај је усвојен са 12 гласова.

Одборничком већином усвојен је Нацрт Ребаланса буџета општине Гацко за 2013. годину, којим су утврђени укупни расходи у износу од 11.718.084,00, и већи су за 0,31% у односу на планирана средства у буџету, као и Нацрт буџета за 2014. којим су планирани укупни приходи у износу од 13.110.000,00 КМ. Порески приходи Нацртом Буџета општине Гацко за 2014. годину планирани су у износу од 3.795.300,00 КМ, док су непорески приходи овим Нацртом планирани у износу од 6.176.700,00 КМ.

Са 10 гласова „за“, одборници су прихватили приједлог Одлуке о кредитном задужењу Општине Гацко код Европске инвестиционе банке, за пројекат „Доградња водоводног система у Општини Гацко“. Након уводног образложења начелника за  просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, на првобитни износ од 2.400.000 КМ, додато је још 100.000 КМ. Овај кредит се општини одобрава на рок отплате од 25 година са периодом одгођеног плаћања 8 година. Радови на овом пројекту планирани су за септембар наредне године.

На сједници је прихваћен приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју наше општине у 2014. години. Овом Одлуком, утврђена је пореска стопа у висини од 0,20%, и примјењиваће се на процијењену вриједност непокретности.

Одборничком већином прихваћен је и приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Гацко и Пословника Скупштине општине Гацко, због усаглашавања поменутих аката са одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи. Одборници су већином гласова прихватили и Извјештај о раду Начелника општине Гацко и Административне службе општине Гацко за 2012. годину.

Разматрајући проблематику у спорту у нашој општини, који се превасходно односи на недостатак инфраструктуре и одржавање спортских објеката, а који су садржани у Извјештају о стању спорта у општини Гацко за 2012. годину, Савјет за спорт на јучерашњој скупштини дао је на разматрање два закључка – о изградњи „трим“ стазе и теретане на отвореном. Ова два приједлога закључака одборници су усвојили једногласно. Једногласно је прихваћен и извјештај о стању културе у општини Гацко за 2012. годину.

Одборничком већином, прихваћена је Информација о стању безбиједности на подручју општине Гацко за 2012. годину, и првих шест мјесеци 2013. године, Полицијске станице Гацко, као и Информација о стању безбиједности саобраћаја на подручју општине Гацко, Полицијске станице за безбиједност саобраћаја Гацко, за исти период. Образложење о поменутим тачкама, дао је командир Полицијске станице Гацко, Саша Глушац.

На јучерашњој сједници није присуствовао директор А.Д. „Југопревоз“ Гацко, Синиша Николић, а достављена Информација о стању у области јавног превоза у општини Гацко усвојена је већином гласова.

На седмој редовној сједници СО-е Гацко, извршено је именовање чланова управних одбора јавних установа: Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“, Културно – спортски центар Гацко, Дјечији вртић и Туристичка организација Гацко.

На скупштини су ријешени и пристигли имовинско – правни односи, а осма редовна сједница СО-е Гацко заказана је већ за понедјељак, 30. децембра.

Подијелите вијест