Одржана Седамнаеста редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Седамнаеста редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржана је јуче у скупштинској сали, а присутно је било 17 одборника.

Клуб одборника СДС упутио је два захтјева за допуну дневног реда. Информација о окончаном судском спору између Општине Гацко и Новице Црногорца, са приједлогом мјера није уврштена у дневни ред, док је други приједлог, доношење Одлуке о изради Социјалне карте општине Гацко стављен на разматрање.

На захтјев скупштинске већине, Приједлог мјера за доношење препоруке о начину рјешавања статусно незадовољних грађана, једногласно је уврштен у дневни ред.

Није прихваћен приједлог одборника Антуновића да се са дневног реда повуче Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о прихватању кредитног задужења општине Гацко.

Нaкон прихваћеног дневног реда од 18 тачака, усвојен је Записник са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 29.12.2022. године. Након краће дискусије, усвојен је Приједлог Пословника о допунама Пословника о раду Скупштине општине Гацко.

Приједлог Буџета општине Гацко за 2023. годину као и Одлука о извршењу Буџета усвојени су гласовима скупштинске већине.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, у име предлагача, образложио је документ, а учешће у дискусији узели су одборници како позиције, тако и опозиције.

Након проведене Јавне расправе на Нацрт буџета за 2023. годину утврђен је и Приједлог буџета за 2023. годину. Планирана средства износе 16.467.000 КМ односно 1.300.000 КМ више у односу на Нацрт буџета. Средства од 1.300.000 КМ односе се на кредитно задужење за измирење старих обавеза, дио кредита од 2.800.000 КМ.

Порески приходи су 6.415.200 КМ, од чега највише учешће имају приходи од индиректних пореза (од ПДВ-а). Непорески приходи планирани су у износу од 5.788.500 КМ и већински се односе на приход од концесионе накнаде или рударске ренте.

Планирани буџетски приходи и примици у буџету за 2023. годину су усаглашени са Министарством финансија Републике Српске.

Буџетска порошња планирана је у нешто већем обиму, а на основу извјеснијих трошкова и издатака који се очекују у 2023. години. Код буџетске потрошње расподјела је вршена у правцу стварања предуслова за функционисање локалне управе.

“Приликом израде Приједлога буџета трудили смо се да уградимо и сугестије и препоруке са Јавне расправе колико смо били у муогућности, те је повећан грант пензионерима, планирали смо накнаде за предсједнике МЗ и средства за финансирање по пројектима за пољопривреду. Захтјеве по питању асфалтирања, реконструкције и изградње објеката потрудићемо се да испоштујемо кроз план капиталних улагања који представља расподјелу буџетских средстава за наведене намјене”, појаснио је начелник Милинковић.

Одборници су усвојили Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о прихватању кредитног задужења општине Гацко.

Прихваћен је Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2023. годину.

Без дискусије, гласовима скупшинске већине присвојен је Приједлог Плана коришћења јавних површина за 2023. годину.

Одборници су дали сагласност на цјеновник комуналних услуга Јавног предузећа „Комус“ Гацко.

Уводне напомене на Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2022. годину, који је усвојен са 11 гласова за и 5 уздржаних, дао је предсједник скупштине општине, Рајко Паповић.

Скупштина општине Гацко је од конституисања одржала 16 редовних и једну свечану сједницу.

У 2022. години одржано је укупно осам сједница, једна свечана и седам редовних. У току године, донешен је један пословник, 54 одлуке, 57 закључака, шест програма, два плана и 32 рјешења. У складу са Пословником о раду СО Гацко редовно је засједао Колегијум Скупштине општине Гацко.

Без дискусије је усвојен Извјештај о раду комисија Скупштине општине Гацко за 2022. годину.

Због истека мандата, разријешен је члан Општинске изборне комисије Гацко, Слободанка Окука, а именована је Сања Лојовић. Сагласност на именовање члана Општинске изборне комисије Гацко даје Централна изборна комисија БиХ.

За вршиоца дужности директора Јавне установе Информативно – културни центар Гацко именована је Миљана Говедарица, дипломирани социолог – истраживач.

Донесена је Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Одбора за жалбе општине Гацко.

Једногласно је Прихваћен Приједлог Одлуке о изради Социјалне карте општине Гацко, како би се приступило процесу израде, уз задужење свих релевантних институција и служби у општини Гацко.

Прихваћен је Приједлог мјера за доношење препоруке о начину рјешавања статусно незадовољних грађана. Донесена је препорука да сви грађани, незадовољни радно – правним статусом, а потписани у захтјеву групе статусно незадовољних грађана, ураде социјалну анамнезу.

Задужује се начелник општине Гацко да добијену анамнезу од групе статусно незадовољних грађана достави јавним предузећима и установама на подручју општине Гацко, чији је оснивач општина Гацко и Влада Републике Српске, у сврху одређивања приоритета приликом запошљавања.

Седамнаесто скупштинско засједање завршено је постављањем одборничких питања.