Одржана Јавна расправа на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Барица”

Након одржаног Јавног увида на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Барица” од 11.02.2022. до 14.03.2022. године, одржана је Јавна расправа на поменути нацрт, у петак 01. априла у сали Скупштине општине Гацко.

Састанку су присуствовали носиоци израде плана „Геопут” д.о.о. Бања Лука, носиоци припреме плана, Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту, чланови Савјета плана, представници Јавних установа и сва заинтересована лица.

Представници Носиоца израде плана су, још једном, на Јавној расправи одржали презентацију на Нацрт измјене РП „Барица” гдје су графички и усменим излагањем представили комплетан обухват који је предмет измјене. Детаљно су анализирали и оцијенили стање у простору који је предвиђен за изградњу зграде и парка, који даје добру основу за даље уређење у погледу саобраћајне инфраструктуре, хидротехничкe, телекомуникационе као и уређење свих видова функционисања јавних и заједничких простора: зелених површина, поплочаних површина и пјешачких стаза, дјечијих и спортских игралишта.

На основу циљева просторног развоја предложили су концепцију изградње и уређења простора базирана на вредновању постојећег стања, анализи просторних и природних могућности локације, која условљава један виши степен уређености простора, са израженом функцијом становања.

Након одржанe Јавне расправе није било никаквих  примједби и  план може да иде у даљу процедуру усвајања, тј припреме Приједлога и усвајање, закључак је Јавне расправе на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Барица”.

Подијелите вијест