Održana dvadesettreća redovna sjednica SO-e Gacko

milan

Dvadesettreću redovnu sjednicu SO-e Gacko, koja je održana 21.03.2012. godine, otvorio je predsjednik SO-e Luka Aćimović u prisustvu Načelnika opštine, zamjenika Načelnika opštine, Načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Načelnika odjeljenja za opštu upravu, sekretara, predstavnika CRI-a i OSCE-a, Radio Gacka i službenika za odnose sa javnošću.

Razmatrano je 19 tačaka dnevnog reda.

Prilikom razmatranja Izvještaja o radu SO Gacko za 2010 god. navedeni su sadržaji svih sjednica održanih u prethodnoj godini, kao i obrazloženje svih tačaka koje nisu razmatrane, a bile su predviđene programom rada. “Važno je napomenuti da nijedna skupštinska odluka nije osporena od strane nadležnog Ministarstva u Vladi RS, niti od strane Načelnika opštine Gacko” – navodi se u Izvještaju koji je jednoglasno usvojen.

Usvojen je Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta opštine Gacko kojim se smanjuje broj odbornika. Po članu 30. mjenja se broj odbornika na 17, umjesto dosadašnjih 21 odbornika.

Uslijedila je tačka koja je izazvala najveću pažnju, a koja se odnosila na program korištenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2012 god. (rudarska renta).

Načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović, obrazložio je pomenuti program istaknuvši da ova sredstva iznose 5.300.000,00 KM što predstavlja oko polovine Budžeta opštine Gacko, i istakao da se ista ne mogu koristiti za lična primanja budžetskih korisnika. Ova sredstva su predviđena da se utroše u sledeće svrhe: za finansiranje alternativnih privrednih kapaciteta putem stimulativnog zapošljavanja, za finansiranje izgradnje primarnih infrastrukturnih objekata (vodovod, kanalizacija, lokalni putevi i slično) koji su u funkciji privrednog razvoja i zapošljavanja i zaštitu životne sredine i u druge svrhe, u skladu sa Zakonom.

I dok su neki odbornici smatrali da trošenje ovih sredstava ne predstavlja razvoj, odbornici vladajuće većine, kao i Načelnik opštine,  su obrazlagali da ulaganja u infrastrukturu, stimulativno kreditiranje, te podsticaji u poljoprivredi predstavljaju oslonac razvoja, što je na kraju rezultovalo usvajanjem pomenutog programa.

SO-e Gacko, je sa 13 glasova za,  usvojila program rada zajedničke komunalne potrošnje za 2012. godinu koji se odnosi na održavanje javne higijene u opštini, čišćenje i održavanje zelenih površina, parkova i površina za rekreaciju te održavanje oborinske kanalizacije.

Na dnevnom redu su bili izvještaji korisnika Budžeta opštine i to: Centra za socijalni rad, Radio Gacka, Kulturno-sportskog centra i Turističke organizacije. Navedeni izvještaji su usvojeni  skupštinskom većinom.

Odbornici su jednoglasno usvojili Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o Regulacionom planu “Kanal” čiju prezentaciju su odbornicima predstavili izvršioci projekta URBIS centar d.o.o. Banja Luka.

Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva opštine Gacko za 2011. godinu, Doma zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić” Gacko je usvojena skupštinskom većinom dok je Informacija o radu mjesnih zajednica na području opštine Gacko, Odbora za mjesne zajednice regionalnu i međunarodnu saradnju jednoglasno usvojena.

Informacija o stanju i statusu privatizacionih preduzeća na području opštine Gacko, Investiciono razvojne banke RS, jednoglasno nije prihvaćena.

Veliku raspravu izazvala je 16. tačka dnevnog reda, Elaborat o načinu dodatnog vodosnabdijevanja pitkom vodom opštine Gacko. Pojašnjenje pomenutog elaborata dao je načelnik Opštine Milan Radmilović istaknuvši tri varijante riješenja dodatnog vodosnabdjevanja opštine.

Prva varijanta se odnosi na Izvjaštaj o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima na lokalitetu Srnj gdje su sagledane mogućnosti za izradu jednog istražno – eksploatacionog bunara (IEBS-1).

Druga varijanta se bazira na korišćenju površinske vode iz akumulacije “Klinje”, s tim da se izgradi postrojenje za prečišćavanje vode za piće.

Treća varijanta se odnosi na Elaborat dogradnje vodovodnog sistema opštine Gacko kojim je predstavljena okvirna slika dopremanja dodatnih količina vode sa Pridvoričkog vrela. Donesen je zaključak da se uradi izvedbeni projekat kako bi se odbornici na narednoj sjednici izjasnili o najpovoljnijoj varijanti dodatnog vodosnabdjevanja.

Studija za izbor lokacije za Regionalnu sanitarnu deponiju za regiju, na lokalitetu Metiljave doline, jednoglasno je prihvaćena.

Riješeni su dospjeli imovinsko pravni predmeti, a nakon nekoliko postavljenih odborničkih pitanja zaključena je dvadesettreća redovna sjednica Skupštine opštine Gacko.

Slušaoci su mogli pratiti direktan prenos sjednice na talasima Radio Gacka.

Подијелите вијест