Održana dvadesetčetvrta redovna sjednica SO-e Gacko

GRBb_--OPSTINA

Dvadesetčetvrtu redovnu sjednicu SO-e Gacko, koja je održana 31.05.2012. godine, otvorio je predsjednik SO-e Luka Aćimović u prisustvu Načelnika opštine, Načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Načelnika odjeljenja za opštu upravu, sekretara, predstavnika CRI-a, Radio Gacka i službenika za odnose sa javnošću. Na sjednici je razmatrano 18 tačka dnevnog reda.

Izvještaj o radu Načelnika opštine i Administrativne službe opštine Gacko za 2011. godinu predstavlja cjelinu iz koje se mogu sagledati način, uslovi, obimnost, složenost i sadržaji obavljenih poslova i ocijeniti uspješnost i efikasnost u radu Administrativne službe i njenih organizacionih dijelova, ali i mnogi problemi koji prate rad kao i uticaji spoljnih faktora koji otežavaju i uslovljavaju rad i značajno utiču na efikasnost. Navedeni izvještaj je usvojen skupštinskom većinom.

Veliku pažnju izazvala je tačka br. 3, Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Gacko po završnom računu za 2011. godinu, koji je detaljno obrazložio načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović. Kako se navodi u izvještaju, ukupni prihodi i primici iznose 11.265.781,00 KM, ukupni rashodi i izdaci iznose 11.743.452,00 KM, ostvarena budžetska rezerva 194.860,00 KM, a razlika između prihoda i rashoda 477.671, 00 KM. Odluka je usvojena skupštinskom većinom.

Uvodne napomene o Izvještaju o plasiranju sredstava za stimulativno zapošljavanje opštine Gacko za 2011. godinu dao je Predsjednik SO-e Luka Aćimović koji je i član kreditnog odbora. Ukupan iznos plasiranih sredstava u navedene svrhe iznosio je 292.000,00 KM.

Informacija o broju nezaposlenih lica u opštini Gacko prema kvalifikacionoj strukturi Zavoda za zapošljavanje RS – Biroa Gacko, data je na dan 27.04.2012 godine kada je ukupno bilo 1.191 nezaposlenih osoba.

Na sjednici je donešena nova Odluka o opštinskim administrativnim taksama koja je jedoglasno usvojena.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zaštiti usjeva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljskih šteta, Prijedlog Odluke  o visini naknade za rad  opštinske izborne komisije i Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Doma zdravlja „prof. dr. Savo Bumbić“ Gacko su jednoglasno usvojeni.

Donešena je i odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Doma zdravlja prof.dr. „Savo Bumbić“ Gacko. Javni konkurs se objavljuje i provodi u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine opštine Gacko i Statutom JZU Doma zdravlja prof. dr. „Savo Bumbić“ Gacko.

Prihvaćena je Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti  sa prijedlogom  mjera za brži razvoj poljoprivrene proizvodnje.

Izvještaj o radu za 2011 godinu, Zemljoradničke zadruge Gacko je usvojen, a ukazano je na potrebu uređenja stočne pijace u gradu, kao i stočne pijace u Brljevu i Fojnici, te stavljanje u funkciju navedenih.

Prihvaćena je Informacija o stanju sa prijedlogom mjera pouzdanog vodosnadbijevanja u opštini Gacko, JP Vodovod AD Gacko. Odbornici su se složili da je informacija objektivna, tačna i realno prikazana.

Veliko interesovanje na skupštinskom zasjedanju izazvala je 16. tačka dnevnog reda, Zapisnik komisije za nagrade i priznanja sa prijedlozima opštinskih priznanja.

SO-e Gacko je donijela odluku o dodjeli opštinskih priznanja, kojom se dodjeljuje „Povelja opštine Gacko“.

Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Gacko, za dobar rad i rezultate u radu, za primjerno funkcionisanje ove školske ustanove i uspjeh njenih učenika, kao i za zavidne rezultate učenika koje postižu na takmičenjima, a koje organizuje Republički pedagoški zavod Republike Srpske.

Crkvenoj opštini Gacko, koja je svojim svakodnevnim aktivnostima doprinijela obnovi duhovnog života  građana Gacka, kao i za uređenje crkvenih objekata i Parohijskog doma sa okolinom.

Opštinsko priznanje, „Plaketa Svete Trojice“, biće dodijeljena poljoprivrednom gazdinstvu Glogovac iz Dražljeva, kao uzornom i primjernom poljoprivredniku na području opštine Gacko.

Donešen je i zaključak kojim se preporučuje načelniku opštine da novčano nagradi učenike osnovne škole Maji Skoko i Vladanu Grguru, kao i nastavnici Zagorki Radmilović, za ostvarene rezultate u radu odnosno uspjehu.

Riješeni su dospjeli imovinsko pravni predmeti, a nakon nekoliko postavljenih odborničkih pitanja zaključena je dvadesettreća redovna sjednica Skupštine opštine Gacko.

Slušaoci su mogli pratiti direktan prenos sjednice na talasima Radio Gacka.

Подијелите вијест