Oдржана Друга редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Друга редовна сједница Скупштине општине Гацко. Сједницу је отворио предсједник СО-е Рајко Паповић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине др Огњена Милинковића, в.д. начелника Одјељења за општу управу Драгане Давидовић, в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића, в.д. начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић, в.д. начелника Oдјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу, новинара Радио Гацка, РТРС и АТВ.

Засједање је почело примједбама на дневни ред одборника опозиције, а потом је на приједлог одборника СНСД, Синише Шуковића, у дневни ред уврштена нова тачка – Разрјешење начелника Службе за заједничке послове због, како је рекао, именовања на нову функцију.

Због кандидовања на функцију замјеника начелника, донесена је одлука о престанку мандата одборника Синише Мандића. Проглашен је и мандат одборника Српске демократске странке, Христине Јањић Зиројевић.

На функцију замјеника начелника Општине Гацко тајним гласањем именован је магистар Техничких наука, Синиша Мандић. Након тога, именованa су радна тијела Скупштине општине Гацко.

Усвојен је приједлог програма рада Скупштине општине Гацко за 2021. годину, као и Извјештај о раду СО-е за претходну годину.

Акциони план за провођење препорука датих у Извјештају о проведеној финансијској ревизији општине Гацко за период 01.01 – 31.12.2019. године главне службе за ревизију jeдногласно је усвојен.

Руководилац јединице за интерну ревизију општине Гацко, Нада Зеленовић, је истакла да је Акциони план урађен по препорукама главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, а задатак интерне ревизије је да обједини информације.

„По свакој појединачној препоруци сви руководиоци организационих јединица добили су конкретна задужења и прописане рокове. Рокови до сада нису испоштовани, али ако проведемо закључке који су упућени са ове говорнице провешћемо и доста препорука које је дала главна служба за ревизију“, закључила је Зеленовић.

Једногласно и без дискусије усвојен је извјештај о раду радних тијела Скупштине општине Гацко за 2020. годину, као и Извјештај о раду Јавне установе Туристичка организација општине Гацко за 2020. годину.

Потребну скупштинску већину нису добили Извјештаји о раду за 2020. годину ЈУ Информативно – културни центар, ЈУ Културно – спортски центар, ЈУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“, Центар за социјални рад и ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко.

Током јучерашњег засједања, Нацрт буџета општине Гацко за 2021. годину који је планиран у износу од 12.623.828 КМ, усвојен је гласовима скупштинске већине.

Уводно образложење о документу дао је в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општине Гацко, Миливоје Бољановић. Одмах на почетку све је упознао са тешкоћама око израде нацрта, те указао на проблем исплате личних примања за децембар мјесец.

Нацрт буџета достављен је Министарству финансија које је дало своје мишљење и препоруке, по којима је поједине буџетске ставке потребно кориговати, док је за неке буџетске ставке потребно извршити додатну анализу.

„Нацртом буџета општине Гацко за 2021. годину планирани су укупни буџетски приходи у износу од 12.048.000 КМ што је за 14% више у односу на буџет из претходне године. Порески приходи планирани су у износу 4.860.500 КМ, и увећани су за 3 % у односу на претходну годину. Ово повећање се односи на позиције пореза на лична примања и пореза на имовину, који нису усаглашени са Министарством финансија. Дало је примједбу и ми ћемо овдје за један износ кориговати“, навео је Бољановић.

Укупни буџетски расходи планирани су у износу од 9.803.000 КМ. Примања запослених узета су на бази садашњег стања и потписаних уговора и процијењено је да ће износити 5.402.000 КМ.

„Имамо примједбу Министарства финансија да се овај износ смањи. Приликом обрачуна ових трошкова, односно расхода примања запослених, чак је и овдје приказан неки мањи износ него што ће он стварно бити. Усмено су нас обавијестили да би требали избацити регрес, али ми ћемо видјети. Вјероватно да ћемо тако и урадити, па ако се стекну услови приликом ребаланса буџета онда ћемо планирати и његову исплату“, казао је Бољановић.

Нови проблем који смо имали су и примања за новембар и децембар, у износу од око 621.000,000 КМ, рекао је Бољановић, на шта је реаговало Министарство.

У вези са свим наведеним, Скупштина је донијела неколико закључака које прате овај документ, а која се тичу начина обрачуна и књижења расхода за заостала лична примања запослених из 2020. године, доношење нових одлука и закључака у вези са започетим а нереализованим капиталним пројектима, те обустава исплате средстава из текућих грантова до утврђивања валидних критеријума за расподјелу тих средстава, а за капиталне грантове да се уради програм који ће скупштина усвојити.

У складу за расположивим оквиром, грантови су планирани у износу од 953 хиљаде 850 марака, и за 13% су мањи у односу на претходну годину.

Разлика у односу на буџет 2020. године је планирање капиталних, умјесто текућих грантова, јавним предузећима ЈП „Водовод“ и ЈП „Комус“ који ће на основу капиталних инвестиција обезбиједити себи финансијску стабилност. Такође, идеја је и да се радници ових предузећа оспособе за обављање дјелатности које им кроз фактуре могу донијети такву стабилност (текуће одржавање објеката друмског саобраћаја, одржавање зграда, услуге чишчћења снијега).

Бољановић је закључио да потрошњу средстава буџета у 2021. години мора да карактерише строга финансијска дисциплина, рестриктивна трошковна политика, улагање у оправдане инвестиције као и јавно и транспарентно трошење финансијских средстава.

На јучерашњој сједници Скупштине општине Гацко разријешени су дужности директори шест јавних установа са подручја општине и именовани нови вршиоци дружности. На мјесто директора ЈУ „Информативно – културни“ центар, за вршиоца дужности именован је магистар књижевности, Алексије Гргур.

Дипломирани економиста, Мира Копривица, нови је вршилац дужности директора Јавне установе „Културно – спортски“ центар, док је на позицији вршиоца дужности директора Центра за социјални рад именована Александра Миловић, дипломирани педагог.

И Дјечији вртић је добио новог директора. За вршиоца дужности именована је Неђељка Достинић, професор филозофије и социологије. Специјалиста гинеколог, Невена Миљковић Мандић, нови је вршилац дужности директора Дома здравља, док ће у фотељу вршиоца дужности директора Туристичке организације сјести Јелица Ковачевић.

Нова имена за вршиоце дужности директора изабрана су махом гласовима нове скупштинске већине, изузев именовања в.д. директора Дома здравља гдје су подршку дала и два одборника из редова Српске демократске странке.

Разријешени су чланови управних одбора јавних установа и именовани в.д. чланова управних одбора јавних установа. Именована је и комисија за њихову примопредају.

Извјештаји о раду Јавних предузећа „Водовод“ и „Комус“ за претходну годину, нису усвојени. 

Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, такође није усвојен. Усвојен је Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину.

На крају скупштинског засједања именована је комисија за примопредају дужности директора јавних предузећа и постављено пет одборничких питања.