Одржана Девета редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Девета редовна сједница Скупштине општине Гацко. Сједницу је отворио предсједник СО-е Рајко Паповић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине др Огњена Милинковића, замјеника начелника Синише Мандића, в. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника Одјељења за општу управу Ранка Мастиловића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић, службеника за односе са јавношћу и новинара Радио Гацка.

На приједлог начелника општине Гацко, др Огњена Милинковића, са дневног реда на дораду до наредне скупштине, повучене су двије тачке и то: Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за кориштење електроенергетских објеката остварених по основу закона о концесијама за 2022. годину и Приједлог Плана капиталних улагања за 2022. годину.

Приједлог одборника  Сава Старовића, у име клуба одборника СДС, доношење одлуке о утврђивању објективног стања о нарушеном здрављу становника и животне средине узроковане неконтролисаном емисијом штетних честица са РиТЕ Гацко, није уврштен у дневни ред.

У дневни ред није уврштен ни приједлог одборника Јелице Бјековић да се са дневног реда повуку тачке Приједлог буџета општине Гацко за 2022. годину и Иницијатива за изналажење простора за шалтер салу. Бјековић је тражила и повлачење тачке Приједлог Плана капиталних улагања за 2022. годину, која је повучена са дневног реда на приједлог начелника општине.

Приједлози одборника Радоице Антуновића: Доношење закључка о одржавању тематске сједнице на тему екологија и Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана – измјена дијела регулационог плана „Барица“, такође нису уврштени у дневни ред.

На приједлог одборника Синише Шуковића тачка: Закључак о смањењу плата функционерима, одборницима , начелницима одјељења и служби и секретара СО Гацко, уврштена је у дневни ред.

Након усвојеног записника са Осме редовне сједнице, Скупштина општине Гацко донијела је закључак о смањењу плате функционерима, одборницима, начелницима одјељења и служби и секретара СО Гацко у висини до 10 посто. Одлуком се изузимају одборници који немају стално запослење. Задужује се надлежно одјељење и кабинет начелника за реализацију овог закључка до наредног скупштинског засједања, односно до дана достављања материјала одборницима.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, говорио је о пројектима урађеним у 2021. години, а чији је инвеститор Општина.

„Пројекат доградње вртића вриједности 175.000 КМ  скоро је завршен. Реконструисано је гријање у Дому здравља вриједности 100.000 КМ.  Завршено је асфалтирање путева у Грачаници и према Дражљеву вриједности 196.500 КМ и улице Алексе Јакшића вриједности 51.300 КМ. За пројекат уређења трга Саве Владиславића уговорено је 361.376 КМ, завршено је до сада око 40 % радова”, рекао је Милинковић.

Према његовим ријечима, у току су радови на изградњи трафостанице у пословној зони Канал вриједности 74.670 КМ и регулација бујичног потока Беротина, уговорене вриједности 164.266 КМ.

Дјелимично су завршени радови на санацији локалних путева и инфраструктуре у МЗ Фојница, Жањевица, Автовац и Степен уговорене вриједности око 35.000 КМ.

За реконструкцију постојећег водовода  у сарадњи са ЈП „Водовод“ урађени су радови вриједности преко 60.000 КМ. Према подацима из Водовода уштеде на мјесечном нивоу су преко 5000 м3. За генотипизацију гатачког говечета Општина је издвојила 30.000 КМ,  а пројекат ће бити настављен и у наредним годинама.

Након дуже дискусије одборника и позиције и опозиције, приједлог Буџета општине Гацко за 2022. годину у износу 12.572.000 КМ усвојен је са 11 гласова за и 5 против.

В. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоје Бољановић образложио је поменути документ.

Приједлогом буџета за 2022. годину планирани су укупни приходи у износу од 11. 408.500 КМ, односно 4,51 % мање у односу на буџет из претходне године.  Порески приходи планирани су у износу од 5.470.500 КМ, односно 13,48% више у односу на претходну годину. Непорески приходи планирани су у укупном износу 5.628.000 КМ.

Укупно планирана буџетска средства у износу од 12.572.000 КМ, планирана су реално и у потпуности усаглашена са укупним расходима ии издацима. Код планирања буџетских средстава водило се рачуна о стварним потребама буџетских корисника и реално расположивим средствима.

Усвојен је и амандман скупштинске већине са позиције остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи: Суфинансирање за пројектне активности ОЦД по РеЛоаД пројекту да се смањи 50.000 КМ, тј. да позиција износи 70.000 КМ , а да се тај новац пребаци на позицију текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима и износиће 250.000 КМ.

Са истим бројем гласова усвојен је и приједлог Одлуке о извршењу Буџета за 2022. годину.

Једногласно је усвојена Иницијатива за оснивање правног лица из области аграра.

Једногласно и без расправе прихваћен је Приједлог Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2022. годину извјестиоца Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Гацко, као и Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину

Са 10 гласова за и 6 против прихваћена је Иницијатива за изналажење простора за шалтер салу.

Једногласно и без расправе прихваћен је Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко, по зонама, за потребе утврђивања пореза на непокретности за 2022. годину и Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко.

Једногласно је прихваћен и Приједлог Одлуке о приватизацији станова у својини Општине Гацко.

Приједлог Одлуке о условима, поступку и висини финансијске подршке за склапање брака, новорођено дијете, суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње и неинвазивног пронаталитетног теста подржали су сви одборници.

По овој одлуци висина финансијске подршке за склапање брака, као и у претходном периоду, износи 500 КМ. Висина финансијске подршке за прво и друго дијете износи 300 КМ. Висина финансијске подршке за за поступак вантјелесне оплодње износи 4.000 КМ.

Прихваћени су и закључци одборника Христине Јањић Зиројевић, у име клуба одборника СДС:

-Изнаћи средства из буџета за повећање средстава за треће дијете са 500 КМ на 1000 КМ  и за четврто дијете са 700 КМ на 1000 КМ;

-Помјерити старосну границу за вантјелесну оплодњу са 42 године на 45;

-Изнаћи средства из буџета за сношење трошкова у потпуности тј. 100 посто од цијене теста за труднице старије од 35 година и труднице са генетским оптерећењем.

Уз ову одлуку прихваћен је и амандман одборника Радоице Антуновића који се односи на финансијску подршку за суфинансирање набавке уџбеника основцима.

Усвојен је Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана – измјена дијела регулационог плана „Барица“. У савјет плана именовани су предсједник и замјеник предсједника Савјета плана и десет чланова.

Приједлог Одлуке о расписивању поновног Огласа за избор и именовање два члана Општинске изборне комисије општине Гацко прихваћен је једногласно.

Једногласно је прихваћен и Приједлог Програма рада Скупштине општине Гацко за 2022. годину.

Предсједник Скупштине општине Гацко, Рајко Паповић, истакао  је да је у 2021. години СО-е Гацко одржала девет сједница и да је Програм рада проведен у потпуности.

Једногласно је прихваћен Нацрт Стратегије развоја општине Гацко који се ради за период 2022. – 2027. године.

Потпредсједник скупштине општине, Василије Лажетић, појаснио је да је ово радна верзија документа и позвао одборнике да дају властити допринос на изради коначне верзије Стратегије развоја. Према ријечима Лажетића, потребно је да се што већи број стручних људи и институтица укључе, како би  направили квалитетан документ.

На крају Деветог редовног  засједања постављено је шест одборничких питања.

Подијелите вијест