Одржана Десета редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је oдржана Десета редовна сједница Скупштине општине Гацко.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка и Херцег ТВ.

На почетку засједања усвојен је предложени Дневни ред и Записник са Девете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 29.12.2017. године.

Са 10. гласова за и 9. Против усвојен је Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2017. годину. Према овом Извјештају, у протеклој години донешен је нови Статут општине Гацко, нови Пословник о раду СО Гацко, Кодекс понашања изабраних представника – одборника у СО Гацко, 36 одлука, 52 закључка, 34 рјешења, 9 програма, 2 плана, 4 мишљења и 2 приједлога.

Са 10 гласова за усвојена је и Информација о раду Мјесних заједница на подручју општине Гацко за 2017. годину. На сједници су били присутни предсједници Савјета МЗ Фојница, Врба, Гацко, Степен и Автовац. У информацији су представљене досадашње активности свих МЗ са приједлозима и приоритетима за ову годину.

Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину усвојен је са 10 гласова за и 8 против. Овим Програмом утврђује се обим и квалитет изградње, одржавања и обнављања комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. Буџетом општине Гацко за 2018. годину за овај Програм предвиђено је 350.000,00 КМ (од тога 330.000,00 КМ за одржавање јавне хигијене, зеленила, оборинске канализације, послове зимске службе и 20.000 за јавну расвјету).

Са 10 гласова за усвојен је Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2018. години. На основу увида у Планирање обима сјече и производње шумских дрвних сортимана за 2018. годину, ЈП „Шуме Републике Српске“ АД „Ботин Невесиње“, ШГ „Гацко“, планирали су да уплате накнаду на рачун прихода општине Гацко од продаје дрвних сортимана у износу од 100.000,00 КМ, која ће се намјенски највећим дијелом утрошити за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре у руралним подручјима општине, и то: наспипање и реконструкција сеоских путева Р434 Бистрица – Придворица – Национални парк, пут Р434 Пазар – Превила –Мањаци – Придворица – Национални парк, пут М20 – Трнова лука – Крна Јела – Пазар, пут Чемерно – Добра вода.

На сједници су једногласно именована и три радна тијела – Комисија за буџет и финансије, Савјет плана и Одбор за здравље.

На крају сједнице постављена су и два одборничка питања.

Подсјећамо, материјал са скупштинских засједања можете пронаћи на нашем сајту, у картици Општинска управа – Скупштина општине.

 

 

Подијелите вијест