Одржана Десета редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Десета редовна сједница Скупштине општине Гацко. Сједницу је отворио предсједник СО-е Рајко Паповић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине др Огњена Милинковића, замјеника начелника Синише Мандића, в. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић, службеника за односе са јавношћу и новинара Радио Гацка и РТРС.

На приједлог предсједника СО-е Гацко, Рајка Паповића у дневни ред су уврштене двије тачке: Разрјешење предсједника и члана Општинске изборне комисије и именовање два члана Oпштинске изборне комисије.

Одборник ПДП Радоца Антуновић тражио је да се на дневни ред уврсти тачка: Закључак за сазивање тематске сједнице о стању на РиТЕ Гацко, али и да се са дневног реда повуче седам тачака.

Ријеч је о тачкама: записник са Девете редовне сједнице Скупштине општине Гацко, приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину и приједлог Плана коришћења јавних површина за 2022. годину.

Ту су и тачке: Приједлог Плана капиталних улагања за 2022. годину, Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Општине Гацко, Приједлог Одлуке о висини плата функционера Општине Гацко, као и Приједлог Одлуке о висини одборничког додатка у Скупштини општине Гацко.

Након што ни један од приједлога није усвојен, одборник Антуновић је напустио скупштинско засједање.

Сједница је настављена усвајањем записника са претходног засједања, после чега је са 11 гласова за и 6 против усвојен Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2021. годину.  У току 2021. године одржано је укупно осам редовних сједница.

Потпредсједник Скупштине општине Гацко, Василије Лажетић, истакао је да је поносан на одборнике како позиције тако и опозиције, који су по свим тачкама дневног реда разговарали на цивилизован начин и што је сваки одборник покушао да да свој допринос на побољшању стања у областима које су биле предмет расправе.

„Надам се да ће и у овој години тај дух међусобног уважавања, сарадње и поштовања да се задржи и да ће ова скупштина да функционише. Задовољан сам што ова скупштина није оспорила било какву инвестицију, ни било какав привредни напредак који се назирао. Трудили смо се да будемо вјетар у леђа функционерима општине Гацко да раде на привредном и укупном развоју општине Гацко“, потврдио је Лажетић.

Са 11 гласова за и 6 против усвојен је Извјештај о раду радних тијела Скупштине општине Гацко за 2021. годину. Уз извјештај је усвојен и приједлог клуба одборника СНСД о иницијативи за измјене и допуне Пословника о раду Скупштине општине Гацко.

Информација о раду Савјета мјесних заједница за 2021. годину прихваћена је гласовима скупштинске већине.

Одборник СДС Мирослав Вуковић рекао је да је информација штура, да су појединачне информације недовољно обрађене и да не садрже довољно података.

Потпредсједник Скупштине, Василије Лажетић, похвалио је рад предсједника Савјета мјесних заједница, узимајући у обзир неадекватне услове у којима раде. Како је рекао „због личног ангажмана успјели су идентификовати оно што је важно за грађане Гацка”. Током дискусије, додао је да је потребно обезбиједити логистичке услове за рад, у првом реду просторије, гдје би, организујући састанке са грађанима, могли јавно промовисати своје активности.

Поред евидентне потребе за просторијама, у буџету је потребно издвојити и ставку за финансирање рада Савјета МЗ, са њиховим јасно дефинисаним потребама, предложио је одборник СНСД, Синиша Шуковић.

Предсједник Скупштине, Рајко Паповић, рекао је да канцеларије у старој Основној школи као и сала Скупштине, могу бити привремено рјешење за рад Савјета мјесних заједница, до отварања посебних канцеларија у ове сврхе.

На крају дискусије, у име свих мјесних заједница одборницима и јавности обратила се предсједник МЗ Гацко, Славица Зуровац. Казала је да су чланови Савјета свих МЗ током протекле године покушали кандидовати најважнија питања, која би цјелокупну општину учинила бољим мјестом за живот.

Одборници опозиције били су уздржани и приликом гласања о Приједлогу Стратегије развоја општине Гацко за период 2022 – 2028. године. У питању је кључни стратешко-плански документ општине Гацко, који треба да подстиче њен будући раст и развој. Нацрт овог документа налази се на нашем сајту, гдје је био доступан свим заинтересованим грађанима који су својим приједлозима могли утицати на његову израду.

Одборници СДС, Вера Тепавчевић и Саво Старовић, похвалили су тим који је радио документ Стратегије, уз примједбу да се она не слаже са Планом капиталних улагања, који би требао произаћи из овог документа, што према њиховом мишљењу, није случај.

Стратегија је израђена у оквиру самосталне иницијативе Општинске управе, уз претходно прибављену сагласност Министарства управе и локалне самоуправе РС,  казао је начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић.

„Овај документ садржи више аспеката. На првом мјесту су стратешка платформа и анализа тренутног стања са визијом и дефинисаним стратешким циљевима“, рекао је он, додајући да су у њеној изради учествовали запослени Општине Гацко.

Одговарајући на питање одборника СДС Јелице Бјековић, која се интересовала за пројекат водоснабдијевања, Милинковић је истакао да по постојећем пројекту доградње водоводног система са изворишта Придворица сва документација није била уредна. Подсјетио је да је током прошле године био расписан тендер за избор фирме која би извршила анализу комплетног водоводног система, која је неопходна и која би понудила адекватна рјешења. Како је рекао, тендер није прошао, а по истом питању он ће бити поновљен и у овој години.

Дискутујући о Стратегији развоја, са акцентом на активности које су се претходних дана организовале на Чемерну, одборница ДНС Јована Кундачина, казала је да је то атрактиван туристички локалитет којем треба стручно и плански приступити.

„Ми знамо да морамо да развијамо још нешто осим електро – енергетског сектора. Термоелектрана је носилац развоја, али ми огроман потенцијал имамо и у пољопривреди и наравно у туризму. У 2021. години приход од пољопривреде по разним основама је био близу 9 милиона марака. На основу тога, на бази аграра мора да се гради и туризам, а ту су у првом реду наша језера, превасходно Клиње и наравно Чемерно. Сагласан сам да је Чемерно велики потенцијал, којем треба озбиљно приступити и озбиљан план направити, укључити стручне људе“, рекао је Милинковић, подсјећајући да је прича о Чемерну и туризму на том локалитету почела још 1980. године, када су били направљени озбиљни планови.

Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2022. годину прихваћен са 11 гласова, док је пет одборника опозиције било уздржано.

Потребну већину добиле су и тачке – Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину, те Приједлог Плана коришћења јавних површина за 2022. годину.

Већином гласова прихваћен је и Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2022. годину. Планирана средства по овом програму износе 4.800.000 КМ, а према структури потрошње намијењена су за отплату ануитета по дугорочном кредиту за капиталне инвестиције, те за изградњу примарних инфраструктурних објеката и у друге сврхе (текуће помоћи дјеци и младима, субвенције, капиталне грантове, стимулисање за запошљавање и друго).

Подршку није добио приједлог амандмана одборника Мирослава Вуковића, који је тражио да се средства са неких позиција дефинисаних овим програмом, умање за одређене износе и додају Удружењу Растимо заједно и на текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и ЦЖР.

Приједлог Плана капиталних улагања за 2022. годину усвојен је са 11 гласова за и 5 против, а представља основни механизам координације процеса реализације инвестиција у износу од 4.329.700,00 КМ.

В. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоје Бољановић, појаснио је да се средства искључиво намјенски троше, а да се у процедуру јавне набавке иде када се средства обезбиједе.

Неке од активности које су уговорене и започете, а за које су средства обезбијеђена ребалансом буџета за 2021. годинy су изградња спортске дворане, изградња канала Беротина као и уређење Трга Саве Владиславића. Из кредитног задужења из претходних година, између осталог, финансираће се асфалтирања улица и прилаза јавним установама, изградња градске пијаце и гараже за ватрогасна возила.

Активности планиране буџетским средствима 2022. године су реконструкција примарне и секундарне водоводне мреже у Гацку, услуге пројектовања и испитивања, али и реконструкција локалних путева у МЗ Фојница и Наданићи.

Асфалтирање путева у руралном подручју, куповина шалтер сале, изградња пројекта санације и реконструкције водоводног система Гацко, изградња зграде за младе брачне парове, набавка опреме за Дом здравља, неке су од ставки које ће се финансирати кредитним задужењем у 2022. години.

Са истим бројем гласова прихваћен је Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Општине Гацко у износу од 1.900.000,00 КМ.

Према ријечима предсједника Скупштине општине, Рајка Паповића, кредитно задужење је оправдано, а средства ће се користити за финансирање капиталних улагања.

„Највише новца је предвиђено за асфалтирање локалних путева, претежно у сеоском подручју, дио улица и прилаза у граду, као и паркиралишта која су у лошем стању. Важна ставка је и реконструкција водоводне мреже“, истакао је Паповић.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, потврдио је да ће ова година бити значајна када су капитална улагања у питању.

„Новац из кредитног задужења усмјерићемо на проблеме који се вуку годинама, као што је водоснабдијевање. Урадићемо свеобухватну анализу водоводног система, како би донијели најбоље рјешење. Осим тог питања, планирамо изградњу шалтер шале која ће бити од велике помоћи грађанима, али и набавку медицинске опреме за Дом здравља“, рекао је Милинковић.

Са 11 гласова за и 5 уздржаних, прихваћен је Приједлог Одлуке о висини плата функционера Општине Гацко, као и Приједлог Одлуке о висини одборничког додатка у Скупштини општине Гацко.

Именовани су чланови управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Гацко и то Дома здравља „Проф. др Саво Бумбић“, Културно – спортског центра, Информативно – културног центра, Центра за Социјални рад и Туристичке организације општине Гацко.

Без расправе, са 10 гласова за и 5 уздржаних, прихваћен је Приједлог Одлуке о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко.

За директора Јавне установе Информативно – културни центар именован је Алексије Гргур, дипломрани филолог.

Разријешен је предсједник и један члан Општинске изборне комисије Гацко због истека мандата. Именована су два члана Општинске изборне комисије, и то Љубомир Бештић – дипломирани правник и Сулејман Тановић – дипломирани криминолог.

На крају десетог скупштинског засједања постављено је седам одборничких питања.

Подијелите вијест